នេអុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នេអុង (អង់គ្លេសNeon) គឺជាធាតុគីមីដែលមាននិមិត្តសញ្ញាគីមីជា Ne និងមានលេខអាតូមជា ១០ ។