បញ្ជីឈ្មោះប្រធានាធិបតីវៀតណាម

ពីវិគីភីឌា

ខាងក្រោមនេះគឺជា បញ្ជីឈ្មោះប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (Vietnamese: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ស្គាល់​ថា​ជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ (Vietnamese: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước)

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម (1945–76)[កែប្រែ]

ស្ថានភាព
  សំដៅលើប្រធានស្តីទី
ទី
[note 1]
រូបភាពបញ្ឈរ ឈ្មោះ
(ឆ្នាំកើត–ស្លាប់)
អាណត្តិ គណបក្ស​នយោបាយ
ជាផ្លូវការ នៅក្នុងរដ្ឋ ឡើងកាន់តំណែង លាលែងតំណែង ពេលវេលានៅក្នុងកាន់តំណែង
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម
1 1 Portrait of Ho Chi Minh.jpg ហូ ជីមិញ

(1890–1969)

2 កញ្ញា 1945 2 កញ្ញា 1969† 24 ឆ្នាំ គណបក្សកុម្មុយនិស្តឥណ្ឌូចិន
(រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1951)
គណបក្សពលករវៀតណាម
(រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1951)
Huynh Thuc Khang.jpg ហ្វិញ ធុកខាង

(1876–1947)

29 ឧសភា 1946 21 តុលា 1946 145 days គ្មាន
Mr. Ton Duc Thang.jpg តូន ឌឹកថាំង

(1888–1980)

2 កញ្ញា 1969 23 កញ្ញា 1969 21 days គណបក្សពលករវៀតណាម
2 2 23 កញ្ញា 1969 2 កក្កដា 1976 6 years, 283 days

សាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូង (1969–76)[កែប្រែ]

ទី

[note 1]

រូបភាពបញ្ឈរ ឈ្មោះ
(ឆ្នាំកើត–ស្លាប់)
អាណត្តិ គណបក្ស​នយោបាយ
ជាផ្លូវការ នៅក្នុងរដ្ឋ ឡើងកាន់តំណែង លាលែងតំណែង ពេលវេលានៅក្នុងកាន់តំណែង
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្តោះអាសន្ននៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូង
1 Nguyễn Hữu Thọ.jpg ង្វៀន ហ៊ឺវថោះ

(1910–1996)

8 មិថុនា 1969 2 កក្កដា 1976 7 years, 24 days បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍វៀតណាម

(រណសិរ្សរំដោះជាតិ)

(រង​ឥទ្ធិពល​ដោយគណបក្សពលករវៀតណាម)

សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (1976–បច្ចុប្បន្ន)[កែប្រែ]

ស្ថានភាព
  សំដៅលើប្រធានស្តីទី
ទី

[note 1]

រូបភាពបញ្ឈរ ឈ្មោះ
(ឆ្នាំកើត–ស្លាប់)
អាណត្តិ គណបក្ស​នយោបាយ
ជាផ្លូវការ នៅក្នុងរដ្ឋ ឡើងកាន់តំណែង លាលែងតំណែង ពេលវេលានៅក្នុងកាន់តំណែង
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
(2) 1 Mr. Ton Duc Thang.jpg តូន ឌឹកថាំង
(1888–1980)
2 កក្កដា 1976 30 មីនា 1980† 3 years, 272 days គណបក្សពលករវៀតណាម

(រហូតដល់ខែធ្នូ 1976)

បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

(រហូតដល់ខែធ្នូ 1976)

Nguyễn Hữu Thọ.jpg ង្វៀន ហ៊ឺវថោះ

(1910–1996)

30 មីនា 1980 4 កក្កដា 1981 1 year, 96 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
3 2 TruongChinh1955.jpg ទ្រឿង ជីញ (ជឿង ជីញ)

(1907–1988)

4 កក្កដា 1981 18 មិថុនា 1987 5 years, 349 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
4 3 វ៉ ជីកុង

(1912–2011)

18 មិថុនា 1987 22 កញ្ញា 1992 5 years, 96 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម
5 4 Lê Đức Anh.jpg នាយឧត្តមសេនីយ៍​ លេ ឌឹកអាញ់

(1920–2019)

23 កញ្ញា 1992 24 កញ្ញា 1997 5 years, 1 day បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
6 5 Tran Duc Luong, Nov 17, 2004.jpg ត្រាន់ ឌឹកលឿង (ចឹន ឌឹកលឿង)

(1937–)

24 កញ្ញា 1997 27 មិថុនា 2006 8 years, 276 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
7 6 Nguyen Minh Triet.jpg ង្វៀន មីញទ្រៀត (ង្វៀន មីញជៀត)

(1942–)

27 មិថុនា 2006 25 កក្កដា 2011 5 years, 28 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
8 7 Mr. Truong Tan Sang.jpg ទ្រឿង តឹនសាង (ជឿង តឹនសាង)

(1949–)

25 កក្កដា 2011 2 មេសា 2016 4 years, 252 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
9 8 Trần Đại Quang 092916 (cropped).jpg ឧត្តម​សេនីយ៍​ប៉ូលិស ត្រាន់ ដៃក្វាង (ចឹន ដៃក្វាង)

(1956–2018)

2 មេសា 2016 21 កញ្ញា 2018† 2 years, 172 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
Mrs. Dang Thi Ngoc Thinh.jpg ដាំងធិ ង៉កធិញ

(1959–)

21 កញ្ញា 2018 23 តុលា 2018 32 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
10 9 Nguyen Phu Trong 2.jpg ង្វៀន ភូត្រង់ (ង្វៀន ហ្វូចង់)

(1944–)

23 តុលា 2018 5 មេសា 2021 2 years, 164 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
11 10 Vietnamese Prime Minister Phuc.jpg ង្វៀន ស្វឹនភុក (ង្វៀន សួនហ៊្វុក)

(1954–)

5 មេសា 2021 កាន់តំណែង 2 years, 43 days បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

ឯកសារយោង[កែប្រែ]