បញ្ជីរាយនាម សមាសភាព រាជរដ្ឋាភិបាល អាណត្តិទី៥ (២០១៣-២០១៨)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខាងក្រោមនេះ​ គឺជា បញ្ជីរាយនាម សមាសភាព រាជរដ្ឋាភិបាល អាណត្តិទី៥ (២០១៣-២០១៨)

រាជរដ្ឋាភិបាល

ល.រ. ងារ នាមខ្លួន នាមត្រកូល មុខងារ-តំណែង
សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជា ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី -ប្រចាំការ
ឯកឧត្ដម ហោ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
១០ ឯកឧត្ដម កែ គឹមយ៉ាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
១១ ឯកឧត្ដម អុឹម ឈុនលឹម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
១២ ឯកឧត្ដម ឆាយ ថន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
១៣ ឯកឧត្ដម ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
១៤ ឯកឧត្ដម ញឹម វណ្ណដា ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
១៥ ឯកឧត្ដម ឃុន ហាំង ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
១៦ ឯកឧត្ដម លី ធុជ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
១៧ ឯកឧត្ដម ច័ន្ទ សារុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
១៨ ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
១៩ ឯកឧត្ដម ឳម យុិនទៀង ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
២០ ឯកឧត្ដម អៀង ម៉ូលី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
២១ ឯកឧត្ដម វ៉ា គឹមហុង ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
២២ ឯកឧត្ដម យឹម ណុលឡា ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
២៣ ឯកឧត្ដម សេរី កុសល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
២៤ ឯកឧត្ដម ហុឹម ឆែម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
២៥ ឯកឧត្ដម ជិន ប៊ុនស៊ាន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួង-រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន

ល.រ. ងារ នាមខ្លួន នាមត្រកូល មុខងារ-តំណែង ស្ថាប័ន
ឯកឧត្ដម សុខ អាន រដ្ឋមន្ត្រី ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម ប៊ុន អ៊ុយ រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម ស៊ូ ភិរិន្ទ រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
លោកជំទាវ ឆាយ វ៉ាន់នឿន រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម ច័ន្ទ តានី រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម ស្វាយ ស៊ីថា រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម សុក ផេង រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម ឃឹម បូរ រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ឯកឧត្ដម ជ្រា សុចិន្ដា រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
១០ ឯកឧត្ដម ផៃ ស៊ីផាន រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
១១ ឯកឧត្ដម អុីន វីរជាតិ រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
១២ ឯកឧត្ដម ហុឹង ថូរ៉ាក់ស៊ី រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
១៣ ឯកឧត្ដម តឹករ៉េត សំរេច រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
១៤ ឯកឧត្ដម កែវ រ៉េមី រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
១៥ ឯកឧត្ដម ប៊ុន សំបូរ រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
១៦ ឯកឧត្ដម ឃឺម រុស្សីដា រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
១៧ ឯកឧត្ដម ង៉ោ ហុងលី រដ្ឋលេខាធិការ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
១៨ ឯកឧត្ដម ស ខេង រដ្ឋមន្ត្រី មហាផ្ធៃ
១៩ ឯកឧត្ដម ឯម សំអាន រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២០ ឯកឧត្ដម ព្រុំ សុខា រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២១ ឯកឧត្ដម នុត សាអាន រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២២ ឯកឧត្ដម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២៣ ឯកឧត្ដម ងី ច័ន្ទ្រផល រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២៤ លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២៥ ឯកឧត្ដម ប៉ុល លឹម រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២៦ ឯកឧត្ដម តេង សាវង្ស រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២៧ ឯកឧត្ដម ឌុល គឿន រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២៨ ឯកឧត្ដម អ៊ុក គឹមលេខ រដ្ឋលេខាធិការ មហាផ្ធៃ
២៩ ឯកឧត្ដម ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្ត្រី ការពារជាតិ
៣០ ឯកឧត្ដម ចាយ សាំងយុន រដ្ឋលេខាធិការ ការពារជាតិ
៣១ ឯកឧត្ដម មុឹង សំផន រដ្ឋលេខាធិការ ការពារជាតិ
៣២ ឯកឧត្ដម នាង ផាត រដ្ឋលេខាធិការ ការពារជាតិ
៣៣ ឯកឧត្ដម ឯល វ៉ាន់សារ៉ាត រដ្ឋលេខាធិការ ការពារជាតិ
៣៤ លោកជំទាវ ដាំ ដារីនី រដ្ឋលេខាធិការ ការពារជាតិ
៣៥ ឯកឧត្ដម ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ
៣៦ ឯកឧត្ដម ឡុង វិសាលោ រដ្ឋលេខាធិការ ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ
៣៧ ឯកឧត្ដម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ
៣៨ ឯកឧត្ដម ពូ សុធីរៈ រដ្ឋលេខាធិការ ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ
៣៩ ឯកឧត្ដម អ៊ុង ស៊ាន រដ្ឋលេខាធិការ ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ
៤០ លោកជំទាវ សៀង រដ្ឋចាវី រដ្ឋលេខាធិការ ការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ
៤១ ឯកឧត្ដម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រី សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
៤២ ឯកឧត្ដម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋលេខាធិការ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
៤៣ ឯកឧត្ដម ជូ វិជិត្ត រដ្ឋលេខាធិការ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
៤៤ លោកជំទាវ ងួន សុខា រដ្ឋលេខាធិការ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
៤៥ ឯកឧត្ដម ហ៊ាន សាហុីប រដ្ឋលេខាធិការ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
៤៦ ឯកឧត្ដម ងឺ តាយី រដ្ឋលេខាធិការ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
៤៧ ឯកឧត្ដម ជូ គឹមឡេង រដ្ឋលេខាធិការ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
៤៨ ឯកឧត្ដម អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រី កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
៤៩ ឯកឧត្ដម យុទ្ធ ភូថង រដ្ឋលេខាធិការ កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
៥០ ឯកឧត្ដម ឳម គឹមស៊ា រដ្ឋលេខាធិការ កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
៥១ ឯកឧត្ដម ទី សុគន្ធ រដ្ឋលេខាធិការ កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
៥២ ឯកឧត្ដម ម៉ម អំណត់ រដ្ឋលេខាធិការ កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
៥៣ លោកជំទាវ ហោ ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការ កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
៥៤ ឯកឧត្ដម ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
៥៥ ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
៥៦ ឯកឧត្ដម អុិន ចន្ថា រដ្ឋលេខាធិការ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
៥៧ ឯកឧត្ដម សៅ ជីវ័ន្ត រដ្ឋលេខាធិការ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
៥៨ ឯកឧត្ដម ទ្រី មេង រដ្ឋលេខាធិការ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
៥៩ លោកជំទាវ ម៉ាត់ ម៉ារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
៦០ ឯកឧត្ដម ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រី ពាណិជ្ជកម្ម
៦១ ឯកឧត្ដម កឹម ស៊ីថន រដ្ឋលេខាធិការ ពាណិជ្ជកម្ម
៦២ ឯកឧត្ដម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋលេខាធិការ ពាណិជ្ជកម្ម
៦៣ ឯកឧត្ដម ឳក ប៊ុង រដ្ឋលេខាធិការ ពាណិជ្ជកម្ម
៦៤ ឯកឧត្ដម ម៉ៅ ថូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ ពាណិជ្ជកម្ម
៦៥ ឯកឧត្ដម ឈូន ដារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ ពាណិជ្ជកម្ម
៦៦ ឯកឧត្ដម ឌិត ទីណា រដ្ឋលេខាធិការ ពាណិជ្ជកម្ម
៦៧ លោកជំទាវ តឹករ៉េត កំរង រដ្ឋលេខាធិការ ពាណិជ្ជកម្ម
៦៨ ឯកឧត្ដម ចម ប្រសិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
៦៩ ឯកឧត្ដម អុិត ប្រាំង រដ្ឋលេខាធិការ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
៧០ ឯកឧត្ដម សាត សាមី រដ្ឋលេខាធិការ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
៧១ ឯកឧត្ដម ភោគ សុវណ្ណរិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
៧២ ឯកឧត្ដម ឯក សុខចាន់ រដ្ឋលេខាធិការ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
៧៣ ឯកឧត្ដម ហេង សុខគង់ រដ្ឋលេខាធិការ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
៧៤ លោកជំទាវ ឡាយ ណាវីន រដ្ឋលេខាធិការ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
៧៥ ឯកឧត្ដម គឹម ទូច រដ្ឋលេខាធិការ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
៧៦ ឯកឧត្ដម ឆាយ ថន រដ្ឋមន្ត្រី ផែនការ
៧៧ ឯកឧត្ដម ហ៊ូ តាំងអេង រដ្ឋលេខាធិការ ផែនការ
៧៨ ឯកឧត្ដម វិន វីរៈ រដ្ឋលេខាធិការ ផែនការ
៧៩ ឯកឧត្ដម សន ស៊ីថន រដ្ឋលេខាធិការ ផែនការ
៨០ ឯកឧត្ដម ទូន ថាវរៈ រដ្ឋលេខាធិការ ផែនការ
៨១ លោកជំទាវ ប៉ែន សុបភា រដ្ឋលេខាធិការ ផែនការ
៨២ ឯកឧត្ដម ប៉ាន ប៊ុនធឿន រដ្ឋលេខាធិការ ផែនការ
៨៣ ឯកឧត្ដម ហង់ ជូនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី អប់រំ យុវជន និងកីឡា
៨៤ ឯកឧត្ដម ពិត ចំណាន រដ្ឋលេខាធិការ អប់រំ យុវជន និងកីឡា
៨៥ ឯកឧត្ដម ណាត ប៊ុនវឿន រដ្ឋលេខាធិការ អប់រំ យុវជន និងកីឡា
៨៦ ឯកឧត្ដម គឹម សេដ្នានី រដ្ឋលេខាធិការ អប់រំ យុវជន និងកីឡា
៨៧ ឯកឧត្ដម ស៊ាន បូរ៉ាត រដ្ឋលេខាធិការ អប់រំ យុវជន និងកីឡា
៨៨ ឯកឧត្ដម អុឹម កុច រដ្ឋលេខាធិការ អប់រំ យុវជន និងកីឡា
៨៩ ឯកឧត្ដម យក់ ង៉ុយ រដ្ឋលេខាធិការ អប់រំ យុវជន និងកីឡា
៩០ ឯកឧត្ដម វង សូត រដ្ឋមន្ត្រី សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
៩១ ឯកឧត្ដម នឹម ថូត រដ្ឋលេខាធិការ សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
៩២ ឯកឧត្ដម យី យ៉ូន រដ្ឋលេខាធិការ សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
៩៣ ឯកឧត្ដម សយ ស៊ីផុន រដ្ឋលេខាធិការ សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
៩៤ ឯកឧត្ដម មុត ខៀវ រដ្ឋលេខាធិការ សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
៩៥ ឯកឧត្ដម សែម សុខា រដ្ឋលេខាធិការ សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
៩៦ ឯកឧត្ដម អះម៉ាត់ យ៉ះយ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
៩៧ ឯកឧត្ដម ឃួន រ៉ានីន រដ្ឋលេខាធិការ សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
៩៨ លោកជំទាវ ខៀវ បូរី រដ្ឋលេខាធិការ សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
៩៩ ឯកឧត្ដម អុឺម ឈុនលឹម រដ្ឋមន្ត្រី រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
១០០ ឯកឧត្ដម ឆាន់ សាផាន រដ្ឋលេខាធិការ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
១០១ ឯកឧត្ដម លឹម វាន់ រដ្ឋលេខាធិការ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
១០២ លោកជំទាវ អ៊ូ វ័ឌី រដ្ឋលេខាធិការ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
១០៣ ឯកឧត្ដម ភឿង សុភ័ណ្ឌ រដ្ឋលេខាធិការ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
១០៤ ឯកឧត្ដម សរ សុវណ្ណ រដ្ឋលេខាធិការ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
១០៥ ឯកឧត្ដម ប៉ែន សុផល រដ្ឋលេខាធិការ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
១០៦ ឯកឧត្ដម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រី បរិស្ថាន
១០៧ ឯកឧត្ដម ខៀវ មុត រដ្ឋលេខាធិការ បរិស្ថាន
១០៨ ឯកឧត្ដម យិន គិមស៊ាន រដ្ឋលេខាធិការ បរិស្ថាន
១០៩ ឯកឧត្ដម សាបូ អូហ្សាណូ រដ្ឋលេខាធិការ បរិស្ថាន
១១០ ឯកឧត្ដម ឃុន លក្ស្មី រដ្ឋលេខាធិការ បរិស្ថាន
១១១ ឯកឧត្ដម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រី ធនធានទឹក និងឧតុនិយម
១១២ ឯកឧត្ដម វេង សាខុន រដ្ឋលេខាធិការ ធនធានទឹក និងឧតុនិយម
១១៣ ឯកឧត្ដម តន់ វ៉ាន់ថារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ ធនធានទឹក និងឧតុនិយម
១១៤ ឯកឧត្ដម ប៊ុន ហ៊ាន រដ្ឋលេខាធិការ ធនធានទឹក និងឧតុនិយម
១១៥ លោកជំទាវ សេង វណ្ណសាយ រដ្ឋលេខាធិការ ធនធានទឹក និងឧតុនិយម
១១៦ ឯកឧត្ដម ថោ ជេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការ ធនធានទឹក និងឧតុនិយម
១១៧ ឯកឧត្ដម ខៀវ កាញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី ព័ត៌មាន
១១៨ ឯកឧត្ដម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋលេខាធិការ ព័ត៌មាន
១១៩ ឯកឧត្ដម ម៉ៅ អាយុទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ ព័ត៌មាន
១២០ ឯកឧត្ដម ថាច់ ផែន រដ្ឋលេខាធិការ ព័ត៌មាន
១២១ ឯកឧត្ដម នូវ សុវត្ថិរ៉ូ រដ្ឋលេខាធិការ ព័ត៌មាន
១២២ ឯកឧត្ដម ហោ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការ ព័ត៌មាន
១២៣ ឯកឧត្ដម ជា ចាន់បរិបូណ៍ រដ្ឋលេខាធិការ ព័ត៌មាន
១២៤ លោកជំទាវ ច័ន្ធ ធី រដ្ឋលេខាធិការ ព័ត៌មាន
១២៥ ឯកឧត្ដម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រី យុត្តិធម៌
១២៦ ឯកឧត្ដម ហុី សោភា រដ្ឋលេខាធិការ យុត្តិធម៌
១២៧ លោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធាវី រដ្ឋលេខាធិការ យុត្តិធម៌
១២៨ ឯកឧត្ដម ង៉ោ សុវណ្ណ រដ្ឋលេខាធិការ យុត្តិធម៌
១២៩ ឯកឧត្ដម ព្រហ្ម សិទ្ធត្រា រដ្ឋលេខាធិការ យុត្តិធម៌
១៣០ ឯកឧត្ដម កើត រិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ យុត្តិធម៌
១៣១ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រី ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
១៣២ ឯកឧត្ដម ឆេង សារឿន រដ្ឋលេខាធិការ ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
១៣៣ ឯកឧត្ដម កង ណែម រដ្ឋលេខាធិការ ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
១៣៤ ឯកឧត្ដម ថាច់ ឃន រដ្ឋលេខាធិការ ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
១៣៥ ឯកឧត្ដម ឌុច សុវណ្ណរី រដ្ឋលេខាធិការ ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
១៣៦ លោកជំទាវ សុភ័គ្គ ថាវី រដ្ឋលេខាធិការ ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
១៣៧ លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ រដ្ឋលេខាធិការ ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
១៣៨ ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
១៣៩ ឯកឧត្ដម សារ៉ាក់ ខាន់ រដ្ឋលេខាធិការ ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
១៤០ ឯកឧត្ដម ខាយ ឃុនហេង រដ្ឋលេខាធិការ ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
១៤១ ឯកឧត្ដម ឯក វណ្ណឌី រដ្ឋលេខាធិការ ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
១៤២ លោកជំទាវ រស់ សូរក្ខា រដ្ឋលេខាធិការ ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
១៤៣ ឯកឧត្ដម កាន ច័ន្ទមេត្តា រដ្ឋលេខាធិការ ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
១៤៤ លោកជំទាវ ប្រាក់ ច័ន្ទណយ រដ្ឋលេខាធិការ ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
១៤៥ ឯកឧត្ដម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី សុខាភិបាល
១៤៦ ឯកឧត្ដម ហេង តៃគ្រី រដ្ឋលេខាធិការ សុខាភិបាល
១៤៧ ឯកឧត្ដម អុឺង ភិរុន រដ្ឋលេខាធិការ សុខាភិបាល
១៤៨ ឯកឧត្ដម អេង ហួត រដ្ឋលេខាធិការ សុខាភិបាល
១៤៩ ឯកឧត្ដម សុខ ផេង រដ្ឋលេខាធិការ សុខាភិបាល
១៥០ លោកជំទាវ តាន់ វូចឆេង រដ្ឋលេខាធិការ សុខាភិបាល
១៥១ ឯកឧត្ដម តេ គុយស៊ាង រដ្ឋលេខាធិការ សុខាភិបាល
១៥២ ឯកឧត្ដម ជូ យិនស៊ីម រដ្ឋលេខាធិការ សុខាភិបាល
១៥៣ ឯកឧត្ដម ធា គ្រុយ រដ្ឋលេខាធិការ សុខាភិបាល
១៥៤ ឯកឧត្ដម ត្រាំ អុីវតឹក រដ្ឋមន្ត្រី សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
១៥៥ ឯកឧត្ដម តូច ចាន់កុសល រដ្ឋលេខាធិការ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
១៥៦ ឯកឧត្ដម សួង ហេង រដ្ឋលេខាធិការ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
១៥៧ ឯកឧត្ដម សួន រចនា រដ្ឋលេខាធិការ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
១៥៨ ឯកឧត្ដម លឹម ស៊ីដេនីន រដ្ឋលេខាធិការ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
១៥៩ ឯកឧត្ដម នូ សុវត្ថិ រដ្ឋលេខាធិការ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
១៦០ ឯកឧត្ដម សុខុម ភគវន្ដមុនី រដ្ឋលេខាធិការ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
១៦១ លោកជំទាវ មីន មាណវី រដ្ឋលេខាធិការ សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
១៦២ លោកជំទាវ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្ត្រី វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
១៦៣ ឯកឧត្ដម ឃឹម សារិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
១៦៤ ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន រដ្ឋលេខាធិការ វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
១៦៥ លោកជំទាវ មុិញ កុសនី រដ្ឋលេខាធិការ វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
១៦៦ ឯកឧត្ដម អ៊ុក សុជាតិ រដ្ឋលេខាធិការ វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
១៦៧ ឯកឧត្ដម សោម សុគន្ធ រដ្ឋលេខាធិការ វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
១៦៨ ឯកឧត្ដម ថៃ នរៈសត្យា រដ្ឋលេខាធិការ វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
១៦៩ ឯកឧត្ដម សំរាំង កំសាន្ត រដ្ឋលេខាធិការ វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
១៧០ ឯកឧត្ដម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី ទេសចរណ៎
១៧១ ឯកឧត្ដម សូ ម៉ារ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ ទេសចរណ៎
១៧២ ឯកឧត្ដម លី ប៊ុនធឿន រដ្ឋលេខាធិការ ទេសចរណ៎
១៧៣ ឯកឧត្ដម គោស៊ុំ សារឿត រដ្ឋលេខាធិការ ទេសចរណ៎
១៧៤ លោកជំទាវ សម មុន្នីកា រដ្ឋលេខាធិការ ទេសចរណ៎
១៧៥ ឯកឧត្ដម ទិត ចន្ថា រដ្ឋលេខាធិការ ទេសចរណ៎
១៧៦ ឯកឧត្ដម ជា បូរ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ ទេសចរណ៎
១៧៧ ឯកឧត្ដម មិន ឃិន រដ្ឋមន្ត្រី ធម្មការ និងសាសនា
១៧៨ ឯកឧត្ដម ផ្លោក ផន រដ្ឋលេខាធិការ ធម្មការ និងសាសនា
១៧៩ ឯកឧត្ដម សុះ មុះសិន រដ្ឋលេខាធិការ ធម្មការ និងសាសនា
១៨០ ឯកឧត្ដម នរៈ រតនាវឌ្ឍនោ រដ្ឋលេខាធិការ ធម្មការ និងសាសនា
១៨១ លោកជំទាវ ទូច សារ៉ុម រដ្ឋលេខាធិការ ធម្មការ និងសាសនា
១៨២ លោកជំទាវ អុឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្ត្រី កិច្ចការនារី
១៨៣ លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការ កិច្ចការនារី
១៨៤ លោកជំទាវ ឃឹម ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការ កិច្ចការនារី
១៨៥ លោកជំទាវ ច៍ន្ទ សូវីយ៍ រដ្ឋលេខាធិការ កិច្ចការនារី
១៨៦ លោកជំទាវ អុឹម សុីថែ រដ្ឋលេខាធិការ កិច្ចការនារី
១៨៧ លោកជំទាវ ស៊ី ដេហ្វីន រដ្ឋលេខាធិការ កិច្ចការនារី
១៨៨ លោកជំទាវ សាន្ត អរុណ រដ្ឋលេខាធិការ កិច្ចការនារី
១៨៩ លោកជំទាវ កុប ម៉ារីយ៉ាស រដ្ឋលេខាធិការ កិច្ចការនារី
១៩០ លោកជំទាវ ហ៊ូ សាមិត្ត រដ្ឋលេខាធិការ កិច្ចការនារី
១៩១ ឯកឧត្ដម អុិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រី ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
១៩២ ឯកឧត្ដម ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការ ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
១៩៣ ឯកឧត្ដម អូស្មាន ហាស្សាន់ រដ្ឋលេខាធិការ ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
១៩៤ ឯកឧត្ដម កាន់ ម៉ន រដ្ឋលេខាធិការ ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
១៩៥ លោកជំទាវ សើុង សរសុចិត្តា រដ្ឋលេខាធិការ ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
១៩៦ ឯកឧត្ដម អ៊ុំ មាន រដ្ឋលេខាធិការ ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
១៩៧ ឯកឧត្ដម ហ៊ុយ ហានសុង រដ្ឋលេខាធិការ ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
១៩៨ ឯកឧត្ដម ម៉ម វណ្ណៈ រដ្ឋលេខាធិការ ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
១៩៩ ឯកឧត្ដម ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្ត្រី មុខងារសាធារណៈ
២០០ ឯកឧត្ដម យូ ស៊ុនឡុង រដ្ឋលេខាធិការ មុខងារសាធារណៈ
២០១ ឯកឧត្ដម អៀម សារុំ រដ្ឋលេខាធិការ មុខងារសាធារណៈ
២០២ ឯកឧត្ដម រស់ សូផាន់ រដ្ឋលេខាធិការ មុខងារសាធារណៈ
២០៣ លោកជំទាវ វ៉ាន់ ម៉ារា រដ្ឋលេខាធិការ មុខងារសាធារណៈ
២០៤ ឯកឧត្ដម ប៉ូល ពីឌូ រដ្ឋលេខាធិការ មុខងារសាធារណៈ
២០៥ ឯកឧត្ដម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការ មុខងារសាធារណៈ

រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ល.រ. ងារ នាមខ្លួន នាមត្រកូល
ឯកឧត្ដម ហូ សិទ្ធី
ឯកឧត្ដម សុខ ចិន្តាសោភា
ឯកឧត្ដម ម៉ម សារិន
ឯកឧត្ដម ស្រ៊ី ថាមរុង្គ
ឯកឧត្ដម ង៉ោ សុវណ្ណ
ឯកឧត្ដម ឈៀង យ៉ាណារ៉ា
ឯកឧត្ដម ឌុល គឿន
ឯកឧត្ដម យូ ស៊ុនឡុង
ឯកឧត្ដម អូស្មាន ហាស្សាន់
១០ ឯកឧត្ដម សោម សឿន
១១ ឯកឧត្ដម សុខ គន្ធរ
១២ ឯកឧត្ដម ហ្សាការីយ៉ា អាដាម
១៣ ឯកឧត្ដម កៅ គឹមហូន

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានចំណុះទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ល.រ. ងារ នាមខ្លួន នាមត្រកូល មុខងារ-តំណែង ស្ថាប័ន
ឯកឧត្ដម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ រដ្ឋលេខាធិការ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល