បណ្ដាំអ្នកមានគុណ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
បណ្ដាំអ្នកមានគុណ
អ្នកនិពន្ធទីម សុឃៀង (ទិនករ)
ចំណងជើងដើមបណ្ដាំម្ដាយ
ប្រទេសប្រទេសកម្ពុជា
ភាសាខ្មែរ
កម្រងក្រុម១៦វគ្គ
Subject(s)កំណាព្យ (បទពំនោល)
Genre(s)អប់រំ
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ
ឆ្នាំបោះពុម្ព០៩ ឧសភា ២០១៩
ប្រភេទមេឌា (ទម្រង់)ឌីជីថល
ទំព័រ១ទំព័រ