បទពំនោល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រង្វាស់កាព្យ[កែប្រែ]

ក្នុង១វគ្គមាន៣ឃ្លា ឃ្លាទី១និងទី៣មាន៦ព្យាង្គ រីឯឃ្លាទី២មាន៤ព្យាង្គ។

គំនូសតាង[កែប្រែ]

បទពំនោល.png

ចំណាប់ជួន[កែប្រែ]

ជួនក្នុងវគ្គ[កែប្រែ]

ព្យាង្គ៦ឃ្លា១វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៤ឃ្លា២វគ្គ១

ជួនឆ្លងវគ្គ[កែប្រែ]

ព្យាង្គ៦ឃ្លា៣វគ្គ១ |=| ព្យាង្គ៦ឃ្លា១វគ្គ២។

ចង្វាក់[កែប្រែ]

បទនេះទម្លាក់សម្លេងលើព្យាង្គទី២ និងទី៤រៀងរាល់ឃ្លា។

បរិយាកាស[កែប្រែ]

បទនេះគេយកទៅប្រើសម្រាប់រៀបរាប់អំពីកំហឹងក្រេវក្រោធ ការសង្ឃកគំរាមកំហែង មហិទ្ធិឫទ្ធិនៃអ្នកមានអំណាចខ្លាំង ពាក្យអង្វរករ ការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកទន់ខ្សោយ ជម្លោះចម្បាំងដែលមានចលនាក្ឌុងក្ឌាំង ពេលខ្លះគេប្រើបទនេះក្នុងការសម្ដែងរបាំ ដើម្បីឲ្យនាដករ និងនាដការនីធ្វើកាយវិការ និងចលនាផ្សេងៗ។

ប្រភេទកំនាព្យខ្មែរ​​​[កែប្រែ]