បទុមកេសរទី៣

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
បទុមកេសរទី៣
អ្នកម្នាង
រជ្ជកាលគ.ស ១៤១៧-? រឺ ១៣៨០-១៤២៧
ស្វាមី/មហេសីស្រីសុរិយោពណ៌ទី២
បុត្រព្រះសិរីរាជា រឺ ស្រីរាជា
ព្រះនាមពេញ
វង្សអង្គជ័យ
សន្តតិវង្សទេវវង្សអស្ចារ្យ
ប្រសូតចតុមុខ

អ្នកម្នាងបទុមកេសរទី៣ អ្នកម្នាងជាមហេសី ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមរាជាពញាយ៉ាត រាជាធិរាជ មានព្រះរាជបុត្រ ជាមួយព្រះអង្គមួយអង្គ ទ្រង់ព្រះនាមព្រះសេរីរាជា