ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រាជវង្សអង្គជ័យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រាជវង្សទី៣ បន្ទាប់ពីទុតិយវង្សរបស់ព្រះបាទ ទេវង្សអស្ចារ្យ ដែលបានបន្តវង្សមកដល់សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ ក្សត្រនៅពេលឥឡូវគឺព្រះបាទ នរោត្តម-សីហមុនី វង្សខាងនរោត្តម

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "រាជវង្សអង្គជ័យ"

ទំព័រចំនួន៥២ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៥២ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។