បវេល

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បវេលជាឈ្មោះឃុំ ស្រុកក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ គេសរសេរ បវេល តែអ្នកបាត់ដំបងអានថា បវិល