ប្រលេឡូក្រាម

ពីវិគីភីឌា

និយមន័យ[កែប្រែ]

ប្រលេឡូក្រាមជាបន្ទាត់ដែលមានជ្រុងស្របគ្នា ហើយកាត់ដោយខ្នាត់មួយ។ ប្រលេឡូក្រាមជាចតុកោណព្នាយពិសេស។ប្រលេឡូ

លក្ខណៈ[កែប្រែ]


លក្ខណៈសំគាល់[កែប្រែ]

លក្ខណៈដូចរៀបរាប់តទៅនេះ មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស្មើគ្នា ក្នុងការបង្ហាញថាចតុកោណ ១ជាប្រលេឡួក្រាម។

  • ចតុកោណដែលមានជ្រុងឈមស្របគ្នា២ៗ។
  • ចតុកោណប៉ោងដែលមានជ្រុងឈមគ្នាមានប្រវែងស្មើគ្នា២ៗ។
  • ចតុកោណដែលមានអង្កត់ទ្រូងកាត់គ្នាត្រង់ចំនុចកណ្តាល។
  • ចតុកោណប៉ោងដែលមានមុំឈមគ្នាស្មើគ្នា២ៗ។
  • ចតុកោណប៉ោងដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាជាមុំបន្ថែមគ្នា។
  • ABCD ជាប្រលេឡួក្រាមកាលណា


ចំនាំ[កែប្រែ]

ចតុកោណស្មើ ចតុកោណកែង ការ៉េ ជាប្រលេឡូក្រាមពិសេស។


រូបមន្ត[កែប្រែ]

ក្រលាផ្ទៃ[កែប្រែ]

បរិមាត្រ[កែប្រែ]

ផ្សេងទៀត[កែប្រែ]