ចតុកោណ

ពីវិគីភីឌា

ចតុកោណជាពហុកោណដែលមានជ្រុង៤ឬគែមចំនួន៤ និងមានកំពូលចំនួន៤ផងដែរ។ ផលបូកមុំក្នុងទាំងបួនចូលគ្នាមានតំលៃស្មើនឹង​៣៦០ ។ ចតុកោណធម្មតាអាចជាចុកោណប៉ោង ឬ ចតុកោណផត។

ចតុកោណប៉ោង[កែប្រែ]

មែកធាងចតុកោណ[កែប្រែ]

រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីមែកធាងនៃចតុកោណ

មែកធាងចតុកោណ