ប្រ៊ូស្សែល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប៊្រូស្ស៊ែល (Eng: Brussel) ជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៊ែលស្ស៊ិច និងសហពន្ធអឺរ៉ុប។
នៅឆ្នាំ ២០០៧, មានប្រជាជនប្រមាណ ១៤៥,បានរស់នៅទីនោះ។ ប៉ុន្តែ ដំបន់ជំវិញនោះ មាន ១,០៣១,២១៥ នាក់ដែលរស់នៅទីនោះ ដែលធ្វើអោយវាធ្វើអោយ វាក្លាយជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតនៅ ប៊ែលស្ស៊ិច។
ប្រជាជនដែលរស់នៅ ប្រ៊ូស្សែល ភាគច្រើន និយាយភាសាបារាំង និង ភាសាអាល្លឺម៉ង់ ប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សជាច្រើន ក៏និយាយភាសាដទៃទៀតដែរ ព្រោះស្នាក់ការសហព័ន្ធអឺរ៉ុប ស្ថិតនៅទីនោះ។