ភាសាអាល្លឺម៉ង់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ភាសាអាល្លឺម៉ង់
Deutsch
ការបញ្ចេញសំឡេង[ˈdɔʏtʃ]
ដើមកំណើតនៅអាល្លឺម៉ង់
Regionprimarily German-speaking Europe, also in the worldwide German diaspora
អ្នកនិយាយ ពីកំណើត[២]
L2 speakers: 10–15 million (2014)[២]
អំបូរភាសា
Indo-European
Standard forms
ប្រព័ន្ធសរសេរLatin (German alphabet)
German Braille
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង

Several international institutions
Recognised minority language in
Regulated byNo official regulation
(German orthography regulated by the Council for German Orthography[៣]).
កូដភាសា
ISO 639-1de
ISO 639-2ger (B)
deu (T)
ISO 639-3Variously:
deu – German
gmh – Middle High German
goh – Old High German
gct – Colonia Tovar German
bar – Bavarian
cim – Cimbrian
geh – Hutterite German
ksh – Kölsch
nds – Low German[lower-alpha ១]
sli – Lower Silesian
ltz – Luxembourgish[lower-alpha ២]
vmf – Mainfränkisch
mhn – Mócheno
pfl – Palatinate German
pdc – Pennsylvania German
pdt – Plautdietsch[lower-alpha ៣]
swg – Swabian German
gsw – Swiss German
uln – Unserdeutsch
sxu – Upper Saxon
wae – Walser German
wep – Westphalian
hrx – Riograndenser Hunsrückisch
yec – Yenish
Linguasphere
further information
52-AC (Continental West Germanic)
> 52-ACB (Deutsch & Dutch)
> 52-ACB-d (Central German incl. 52-ACB–dl & -dm Standard/Generalised High German)
+ 52-ACB-e & -f (Upper German & Swiss German)
+ 52-ACB-h (émigré German varieties incl. 52-ACB-hc Hutterite German & 52-ACB-he Pennsylvania German etc.)
+ 52-ACB-i (Yenish);
Totalling 285 varieties: 52-ACB-daa to 52-ACB-i
ឯកសារ:File:Legal statuses of German in the world.svg
  (Co-)Official and majority language
  Co-official, but not majority language
  Statutory minority/cultural language
  Non-statutory minority language
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.

ភាសាអាល្លឺម៉ង (Deutsch) គឺជាភាសាខាងលិច ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេស និងភាសាហូឡង់។ វាគឺជាភាសាមួយដែលគេនិយមប្រើលើកដំបូង នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុប។ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ប្រមាណ ១២០ លាននិយាយភាសារបស់គេ និងមាន៨០លាននិយាភាសាអាល្លឺម៉ង់ដែលមិនមែន ជាជនជាតិនេះ។ភាសានេះជាភាសាអន្តរជាតិដែលត្រូវគេប្រើនៅក្នុង សាលារៀន សកសវិទ្យាល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌុលនានាក្នុងពិភពលោក។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2010" (The World's 100 Largest Languages in 2010), in Nationalencyklopedin
  2. ២,០ ២,១ ២,២ Ulrich Ammon: Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt. (PDF) de Gruyter Mouton, Berlin/München/Boston 2015, ISBN 978-3-11-019298-8.[ទំព័រត្រូវការ]
  3. Rat für deutsche Rechtschreibung – Über den Rat. Rechtschreibrat.ids-mannheim.de ()Retrieved on 11 October 2010
  4. ៤,០ ៤,១ Jan Goossens: Niederdeutsche Sprache – Versuch einer Definition. In: Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch, Sprache und Literatur. Eine Einführung. 2. Auflage. Wachholtz, Neumünster 1983, S. 13–15 und Niederdeutsch – Sprache und Literatur. Karl Wachholtz, Neumünster 1973, S. 9–27.


Cite error: <ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found