ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមដែលត្រូវបានតភ្ជាប់មកច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search
បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Wikipedia documentation pages‏‎ (១១៥០សមាជិក)
 2. Articles containing explicitly cited English-language text‏‎ (១០២៣សមាជិក)
 3. ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់‏‎ (៥៤៣សមាជិក)
 4. Subtemplates of Template Convert‏‎ (៤១៨សមាជិក)
 5. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (៣៤៥សមាជិក)
 6. ព្រះពុទ្ធសាសនា‏‎ (២៥៣សមាជិក)
 7. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (២៤៤សមាជិក)
 8. អត្ថបទដែលមានបរាមាត្រកាលបរិច្ឆេទអសុពលភាពក្នុងទំព័រគំរូ‏‎ (២៣៩សមាជិក)
 9. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (២៣៩សមាជិក)
 10. Wikipedia protected templates‏‎ (២៣៨សមាជិក)
 11. ប្រាសាទខ្មែរ‏‎ (២៣៧សមាជិក)
 12. Files with no machine-readable license‏‎ (២២២សមាជិក)
 13. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (២២២សមាជិក)
 14. Pages using ISBN magic links‏‎ (១៨៣សមាជិក)
 15. Country data templates‏‎ (១៧៨សមាជិក)
 16. កំហុស CS1: កាលបរិច្ឆេទ‏‎ (១៧៧សមាជិក)
 17. រចនាសម័្ពន្ធ​រដ្ឋបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា‏‎ (១៧៤សមាជិក)
 18. ឃុំនៃកម្ពុជា‏‎ (១៦៦សមាជិក)
 19. អត្ថបទខ្លីមិនពេញលេញ‏‎ (១៦៥សមាជិក)
 20. User en‏‎ (១៦៥សមាជិក)
 21. ខេត្ត-រាជធានីនៃកម្ពុជា‏‎ (១៦៣សមាជិក)
 22. Files with no machine-readable description‏‎ (១៥៧សមាជិក)
 23. គណិតវិទ្យា‏‎ (១៥០សមាជិក)
 24. Files with no machine-readable author‏‎ (១៤៧សមាជិក)
 25. Files with no machine-readable source‏‎ (១៤៥សមាជិក)
 26. Pages with reference errors‏‎ (១៤៤សមាជិក)
 27. ខេត្តកំពង់ចាម‏‎ (១៤១សមាជិក)
 28. Exclude in print‏‎ (១៤០សមាជិក)
 29. ខេត្តបាត់ដំបង‏‎ (១៣៨សមាជិក)
 30. កូអរដោនេពីវិគីទិន្នន័យ‏‎ (១៣០សមាជិក)
 31. រូបភាពគ្មានប្រភព‏‎ (១២៦សមាជិក)
 32. Image with comment templates‏‎ (១២១សមាជិក)
 33. ខេត្តព្រៃវែង‏‎ (១២០សមាជិក)
 34. ខេត្តកណ្តាល‏‎ (១១៩សមាជិក)
 35. ខេត្តសៀមរាប‏‎ (១១៨សមាជិក)
 36. ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ‏‎ (១១៧សមាជិក)
 37. Articles containing Thai-language text‏‎ (១១៦សមាជិក)
 38. User km-0‏‎ (៩៩សមាជិក)
 39. User km‏‎ (៩៩សមាជិក)
 40. CS1 maint: Unrecognized language‏‎ (៩៨សមាជិក)
 41. ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ‏‎ (៩៧សមាជិក)
 42. Lang and lang-xx template errors‏‎ (៩៥សមាជិក)
 43. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (៩៥សមាជិក)
 44. នាវៈប្រអប់ប្រើពណ៌ផ្ទៃបាត‏‎ (៩១សមាជិក)
 45. ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ‏‎ (៩១សមាជិក)
 46. ខេត្តកំពត‏‎ (៨៨សមាជិក)
 47. ខេត្តស្វាយរៀង‏‎ (៨៥សមាជិក)
 48. Intricate templates‏‎ (៨៤សមាជិក)
 49. Pages with script errors‏‎ (៨៣សមាជិក)
 50. អត្ថបទទាំងអស់ជាមួយការថ្លែងគ្មានប្រភព‏‎ (៨៣សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)