ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមដែលត្រូវបានតភ្ជាប់មកច្រើនបំផុត

Jump to navigation Jump to search
បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Wikipedia documentation pages‏‎ (១១៥០សមាជិក)
 2. Articles containing explicitly cited English-language text‏‎ (៨៨៣សមាជិក)
 3. ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់‏‎ (៥៣៧សមាជិក)
 4. Subtemplates of Template Convert‏‎ (៤១៨សមាជិក)
 5. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (៣៤៣សមាជិក)
 6. លុប‏‎ (៣២៥សមាជិក)
 7. ព្រះពុទ្ធសាសនា‏‎ (២៥៣សមាជិក)
 8. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (២៤៤សមាជិក)
 9. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (២៣៩សមាជិក)
 10. Wikipedia protected templates‏‎ (២៣៨សមាជិក)
 11. អត្ថបទដែលមានបរាមាត្រកាលបរិច្ឆេទអសុពលភាពក្នុងទំព័រគំរូ‏‎ (២៣៦សមាជិក)
 12. ប្រាសាទខ្មែរ‏‎ (២៣៥សមាជិក)
 13. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (២២២សមាជិក)
 14. Files with no machine-readable license‏‎ (២២១សមាជិក)
 15. Pages using ISBN magic links‏‎ (១៨២សមាជិក)
 16. Country data templates‏‎ (១៧៨សមាជិក)
 17. កំហុស CS1: កាលបរិច្ឆេទ‏‎ (១៧៧សមាជិក)
 18. ខេត្ត-រាជធានីនៃកម្ពុជា‏‎ (១៧៧សមាជិក)
 19. រចនាសម័្ពន្ធ​រដ្ឋបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា‏‎ (១៧៥សមាជិក)
 20. អត្ថបទខ្លីមិនពេញលេញ‏‎ (១៦៦សមាជិក)
 21. User en‏‎ (១៦៥សមាជិក)
 22. Files with no machine-readable description‏‎ (១៥៦សមាជិក)
 23. គណិតវិទ្យា‏‎ (១៥០សមាជិក)
 24. Files with no machine-readable author‏‎ (១៤៦សមាជិក)
 25. Files with no machine-readable source‏‎ (១៤៤សមាជិក)
 26. ខេត្តកំពង់ចាម‏‎ (១៤១សមាជិក)
 27. Exclude in print‏‎ (១៤០សមាជិក)
 28. ខេត្តបាត់ដំបង‏‎ (១៣៩សមាជិក)
 29. Pages with reference errors‏‎ (១៣៨សមាជិក)
 30. កូអរដោនេពីវិគីទិន្នន័យ‏‎ (១២៦សមាជិក)
 31. រូបភាពគ្មានប្រភព‏‎ (១២៦សមាជិក)
 32. Image with comment templates‏‎ (១២១សមាជិក)
 33. ខេត្តព្រៃវែង‏‎ (១១៩សមាជិក)
 34. ខេត្តកណ្តាល‏‎ (១១៩សមាជិក)
 35. ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ‏‎ (១១៧សមាជិក)
 36. ខេត្តសៀមរាប‏‎ (១១៥សមាជិក)
 37. Articles containing Thai-language text‏‎ (១០៨សមាជិក)
 38. ឃុំនៃកម្ពុជា‏‎ (១០៥សមាជិក)
 39. User km-0‏‎ (៩៩សមាជិក)
 40. User km‏‎ (៩៩សមាជិក)
 41. CS1 maint: Unrecognized language‏‎ (៩៧សមាជិក)
 42. ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ‏‎ (៩៦សមាជិក)
 43. Lang and lang-xx template errors‏‎ (៩៥សមាជិក)
 44. នាវៈប្រអប់ប្រើពណ៌ផ្ទៃបាត‏‎ (៩១សមាជិក)
 45. ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ‏‎ (៩១សមាជិក)
 46. ខេត្តកំពត‏‎ (៨៨សមាជិក)
 47. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (៨៧សមាជិក)
 48. ខេត្តស្វាយរៀង‏‎ (៨៥សមាជិក)
 49. Pages with script errors‏‎ (៨៤សមាជិក)
 50. Intricate templates‏‎ (៨៤សមាជិក)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)