ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ផ្លាយ អាស់"

Jump to navigation Jump to search
===ធរណី​ប៉ូលីមែរ===
កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ផ្លាយអាស់ ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​ប្រើ​ជា​គ្រឿងផ្សំ​មួយ​ក្នុង ធរណី​ប៉ូលីមែរ ដែល​នៅ​ទី​នោះ រ៉េអាក់ទីវីតេ​របស់​កំទេច​ផ្លាយ​អាស់​​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​ប្រើ​ជា​កាវ ដែល​អាច​ប្រៀប​បាន​នឹង​[[ស៊ីម៉ង់ត៍​ផតលែន​]] ជា​រូបខាង​ក្រៅ និង​លក្ខណៈ ប៉ុន្តែ​បាន​កាត់​បន្ថយ​នូវ​បរិមាណ​ឧស្ម័ន​ CO<sub>2</sub> ជា​ច្រើន​។<ref>{{Citation | last = Duxson | first = P. | last2 = Provis | first2 = J.L. | last3 = Lukey | first3 = G.C. | last4 = van Deventer | first4 = J.S.J. | title = The role of inorganic polymer technology in the development of 'Green concrete' | journal = Cement and Concrete Research | volume = 37 | issue = 12 | year = 2007 | pages = 1590–1597 | doi = 10.1016/j.cemconres.2007.08.018 }}</ref>
 
It should be noted that when the total [[carbon footprint]] of the alkali required to form geopolymer cement is considered, including the calcining of limestone as an intermediate to the formation of alkali, the net reduction in total CO<sub>2</sub> emissions may be negligible. Moreover, handling of alkali can be problematic and setting of geopolymer cements is very rapid (minutes versus hours) as compared to Portland cements, making widespread use of geopolymer cements impractical at the ready mix level.
 
===បេតុង​បង្ហាប់​ដោយ​រូឡូ===
៥៥៣

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ