ព្រះបាទអង្គទងរាជា ចៅពញានូ

ពីវិគីភីឌា
ព្រះបាទអង្គទងរាជា ចៅពញានូ
ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា
រជ្ជកាល១៦៣៥-១៦៣៩
រាជ្យមុនព្រះបាទស្រីធម្មរាជាទី២ ឬព្រះរាជសម្ភារ ពញាតូ
រាជ្យបន្តព្រះបាទបទុមរាជា អង្គនន់
ព្រះនាមពេញ
ព្រះបាទអង្គទងរាជា ចៅពញានូ
សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនា និងក្រុងឧង្គ

ព្រះបាទអង្គទងរាជា ចៅពញានូ(១៦៣៥-១៦៣៩)[កែប្រែ]

ចៅពញានូជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី២ ព្រះជន្មបាន ២៣វស្សាបានសោយរាជ្យសម្បត្តិស្នងព្រះរាមនៅក្រុងឧដុង្គដោយមានព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យថា ព្រះបាទសម្តេចព្រះអង្គទងរាជាធិបរាជរាមាធិបតី[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ត្រឹង ងា ភាគ២ ឆ្នាំ១៩៧៣