ព្រះអាផៃមុនី

ពីវិគីភីឌា
ព្រះអាផៃមុនី
រូបចំលាក់ព្រះនាងមច្ឆា វត្តព្រះយ៉ៃ កោះសមុយ ខេត្តសុរាស្ត្រធានី.

ព្រះអាផៃមុនី (អង់គ្លេស: Preah Aphai Mani , ថៃ: พระอภัยมณี )

តួអង្គនៅក្នុងរឿងព្រះអាផៃមុនី.[កែប្រែ]

ព្រះអាផៃមុនី
ឈ្មោះតួអង្គ តួអង្គត្រូវជា
ព្រះអាផៃមុនី
ព្រះនាងមច្ឆា
នាងយក្សស្រី
តាឥសី


ឯកសារយោង[កែប្រែ]