ព្រះអាផៃមុនី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ព្រះអាផៃមុនី
Sunrise on Hat Saikaew, Koh Samet.jpg

ព្រះអាផៃមុនី (អង់គ្លេស: Preah Aphai Mani , ថៃ: พระอภัยมณี )

តួអង្គនៅក្នុងរឿងព្រះអាផៃមុនី.[កែប្រែ]

ព្រះអាផៃមុនី
ឈ្មោះតួអង្គ តួអង្គត្រូវជា
ព្រះអាផៃមុនី
ព្រះនាងមច្ឆា
នាងយក្សស្រី
តាឥសី


ឯកសារយោង[កែប្រែ]