ភាសាជប៉ុន

ដោយវិគីភីឌា
ភាសាជប៉ុន
日本語
នីហុងហ្គុ
Nihongo.svg
"Nihongo" ("Japanese")
in Japanese script
ការបញ្ចេញសំឡេង /nihoɴɡo/: [nihõŋɡo], [nihõŋŋo]
ដើមកំណើតនៅ ជប៉ុន
ជាតិពន្ធុ (ជនជាតិ) ជនជាតិជប៉ុន (Yamato)
អ្នកនិយាយ ពីកំណើត ne2010
អំបូរភាសា
ជ៉ាបូនិក
  • ភាសាជប៉ុន
Early forms
ប្រព័ន្ធសរសេរ
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង  ជប៉ុន (de facto)
Recognised minority language in ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Angaur
(ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Palau)
កូដភាសា
ISO 639-1 ja
ISO 639-2 jpn
ISO 639-3 jpn
Linguasphere 45-CAA-a
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.

ភាសាជប៉ុន (日本語 / にほんご, នីហុងហ្គុ ) គឺជាភាសាមួយដែល មានមនុស្សប្រហែល ១៣០ លាននាក់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ ភាសាជប៉ុន ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយ ការរួមផ្សំ អក្សរបីប្រភេទផ្សេងៗគ្នា គឺ អក្សរចិន (ហៅថា ខាន់ជិ; ជប៉ុន漢字) និងពីរប្រភេទទៀតកើតឡើងដោយការ កែសំរួលពីអក្សរចិនគឺ ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា និង កាតាកាណា ។

តួអក្សរ[កែប្រែ]

អា កា សា តា ណា ហា ម៉ា យ៉ា រ៉ា/លិ វ៉ា ន/ង/ម/ំ
អ៊ិ គិ ស្ស៊ិ ជិ និ ហ៊ិ មិ រិ/លិ (អ៊ិ)
អ៊ុ គុ ស៊ុ ត្សឹ នុ ហ្វុ មុ យុ រុ/លុ
អិ កិ សិ តិ ណិ ហិ ម៉ិ រិ/ឡិ (អិ)
អុ កុ សុ តុ ណុ ហុ ម៉ុ យ៉ុ រ៉ុ/ឡុ}} (អុ)