ភូមិសម៉ក្រោម

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភូមិសម៉ក្រោម ស្ថិតនៅ ឃុំខ្វាវ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ។ ពីអតីតកាលជា ភូមិសម៉