ភូមិសម៉

ពីវិគីភីឌា

ភូមិសម៉ ស្ថិតនៅ ឃុំខ្វាវ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ

ភូមិនេះកាលពីអតីកាលជាភូមិកំណើតរបស់លោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យវោហោ ប្រាជ្ញ ឈួន។ បច្ចុប្បន្នត្រូវបានបែងចែកជា២ភូមិគឺ ភូមិសម៉លើ និង ភូមិសម៉ក្រោម ដែល ភូមិសម៉ក្រោម បច្ចុប្បន្នជាភូមិកំណើតរបស់លោកតា ប្រាជ្ញ ឈួន