ភូមិសម៉លើ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភូមិសម៉លើ ស្ថិតនៅ ឃុំខ្វាវ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ។ ពីអតីតកាលជា ភូមិសម៉