ភូមិសំរោងក្រាម

ដោយវិគីភីឌា

ភូមិសំរោងក្រាម​​​ គីជាភូមិដែលស្តិតនៅឃុំសំរោងក្រាមស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត​ ហើយសព្វ