ភូមិសំរោងក្រាម

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភូមិសំរោងក្រាម​​​ គីជាភូមិដែលស្តិតនៅឃុំសំរោងក្រាមស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត​ ហើយសព្វ