មាស ហុកសេង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មាស ហុកសេង

ជីវប្រវត្តិសង្ខេប
នាម​ពេញ មាស ហុកសេង
រហស្សនាម បុរសកំពូលសំរែក
សញ្ជាតិ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កម្ពុជា
អាជីព
ជំនាញ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ១៩៤១
ថ្ងៃទទួលមរណភាព
ទទួលមរណភាពដោយសារ
ស្រុកកំណើត ខែត្រក្រចេះ
ឪពុក

មាស ចាន់ រឺ មាស ទាល រឺ មាស តេអាល់

(ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ)

ម្តាយ

លី ស៊ីវហេង

(ស្រុកបាសាក់ ខេត្តព្រះត្រពាំង ទឹកដី កម្ពុជាក្រោម.png កម្ពុជាក្រោម)

បងប្អូន

២៣នាក់ (ស្រី ៩ និង ប្រុស ១៤) [ជាកូនច្បង]

 • ២. មាស ឡៃសេង (ស្រី) [ស្លាប់]
 • ៣. មាស ម៉េងហ៊ាង (ប្រុស) [រស់នៅបារាំង]
 • ៤. មាស ស្រីទូច (ស្រី) [ស្លាប់]
 • ៥. មាស រី (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ៦. មាស ម៉េងហេង (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ៧. មាស ម៉េងហ៊ន (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ៨. មាស ស្រីអាំ (ស្រី) [ស្លាប់]
 • ៩. មាស ម៉េងហុង (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ១០. មាស ម៉េងហាក់ (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ១១. មាស ម៉េងហ៊ង (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ១២. មាស ស្រីមុំ (ស្រី) [ស្លាប់]
 • ១៣. មាស ស៊ាងឡេង (ស្រី) [ស្លាប់]
 • ១៤. មាស ស្រីសង់វ៉ៃ (ស្រី) [ស្លាប់]
 • ១៥. មាស ម៉េងហ៊ម (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ១៦. មាស ម៉េងហ៊ាន (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ១៧. មាស ចាន់ទី (ស្រី) [ស្លាប់]
 • ១៨. មាស សុខា (ស្រី) [ស្លាប់]
 • ១៩. មាស ម៉េងហួត (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ២០. មាស ម៉េងហត (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ២១. មាស ម៉េងហៃ (ប្រុស) [ស្លាប់]
 • ២២. មាស ម៉េងហាន (ប្រុស)[ស្លាប់]
 • ២៣. មាស ស្រីពៅ (ស្រី) [នៅរស់]
ភរិយា
បុត្រ

លោកមាស ហុកសេង ជាអ្នកចំរៀងខ្មែរដ៏ល្បីនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៦០។