រឿងស៊ឹមអ្នកបរឡាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រឿង ស៊ឹមអ្នកបរឡាន ត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយដោយលោកអឹម ថុក នៅឆ្នាំ១៩៥៦។ លោកអឹម ថុកគឺជាចាងហ្វាងកាសែតវត្តភ្នំកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម។ លោកត្រូវបានស្លាប់ដោយសារជនមិនស្គាល់មុខលួចធ្វើឃាត។

រឿង ស៊ឹមអ្នកបរឡាន មានចំនួន១១វគ្គ៖