លេខកូដប្រទេសនៅទ្វីបអូសេអានី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ល.រ ត្រាសំរាប់ប្រទេស ទង់ជាតិ និងឈ្មោះប្រទេស ឈ្មោះប្រទេសជាអក្សរអង់គ្លេស ផ្ទៃដី(km2) ចំនួនប្រជាជន ដងសីុតេប្រជាជន(per km2) ទីក្រុង លេខកូដប្រទេស និងអក្សរកាត់
Australasia[១]
Shield of arms of Australia.svg Flag of Australia (converted).svg កោះអាស្ល័រនិងខាឃឺរី Ashmore and Cartier Islands (Australia) 199
Shield of arms of Australia.svg  អូស្ត្រាលី Australia 7,686,850 ទំព័រគំរូ:UN Population 3.1 Canberra AU
Shield of arms of Australia.svg Flag of Australia (converted).svg កោះសមុទ្រផ្កាថ្ម Coral Sea Islands (Australia) 10 4 0.4
Coats of arms of None.svg  នូវែលសេឡង់ New Zealand 268,680 ទំព័រគំរូ:UN Population 17.3 Wellington NZ
Coats of arms of None.svg Flag of Norfolk Island.svg កោះនើហ្វក់ Norfolk Island (Australia) 35 2,302 65.8 Kingston NF
Australasia (total) 7,955,774 28,788,987 3.6
Melanesia[២]
Coats of arms of None.svg Flag of Fiji.svg ហ៊្វីជី Fiji 18,270 ទំព័រគំរូ:UN Population 49.2 Suva FJ
Flag of FLNKS.svg ញ៉ូកាលីដូនៀ New Caledonia (France) 19,060 ទំព័រគំរូ:UN Population 14.3 Nouméa NC
Coats of arms of None.svg Flag of Papua.png ប៉ាពូ Papua (Indonesia) 319,036 3,486,432 10.9 Jayapura
Coats of arms of None.svg Flag of West Papua (vectorised).svg ប៉ាពូខាងលិច West Papua (Indonesia) 140,375 760,855 5.4 Manokwari
National Emblem of Papua New Guinea.svg Flag of Papua New Guinea.svg ប៉ាពួញ៉ូហ្គីណេ Papua New Guinea 462,840 ទំព័រគំរូ:UN Population 17.5 Port Moresby PG
Coats of arms of None.svg Flag of the Solomon Islands.svg កោះសូឡូម៉ុង Solomon Islands 28,450 ទំព័រគំរូ:UN Population 21.1 Honiara SB
Coat of arms of Vanuatu.svg Flag of Vanuatu (official).svg វ៉ានូអាទូ Vanuatu 12,200 ទំព័រគំរូ:UN Population 22.2 Port Vila VU
៧ប្រទេស Melanesia (total) 1,000,231 14,373,536 14.4
Micronesia
Seal of the Federated States of Micronesia.svg Flag of the Federated States of Micronesia.svg សហព័ន្ធរដ្ឋមីក្រូនេស៊ី Federated States of Micronesia 702 ទំព័រគំរូ:UN Population 149.5 Palikir FM
Coats of arms of None.svg Flag of Guam.svg ហ្គាម Guam 549 ទំព័រគំរូ:UN Population 296.7 Hagåtña GU
Coats of arms of None.svg Flag of Kiribati.svg គីរីបាទី Kiribati 811 ទំព័រគំរូ:UN Population 141.1 South Tarawa KI
Seal of the Marshall Islands.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Marshall Islands Marshall Islands 181 ទំព័រគំរូ:UN Population 293.2 Majuro MH
Coats of arms of None.svg Flag of Nauru.svg ណូរូ Nauru 21 ទំព័រគំរូ:UN Population 540.3 Yaren NR
Seal of the Northern Mariana Islands.svg កោះម៉ារៀណាខាងជើង.png កោះម៉ារៀណាខាងជើង Northern Mariana Islands (United States) 477 ទំព័រគំរូ:UN Population 115.4 Saipan MP
Seal of Palau.svg Flag of Palau.svg ប៉ាឡាវ Palau 458 ទំព័រគំរូ:UN Population 46.9 Ngerulmud PW
Coat of arms of the United States.svg Flag of Wake Island.svg កោះវ៉េខ Wake Island (United States) 2 150 75 Wake Island UM
Micronesia (total) 3,201 523,317 163.5
Polynesia
Seal of American Samoa.svg Flag of American Samoa.svg កោះសាម័រ American Samoa (United States) 199 ទំព័រគំរូ:UN Population 279.4 Pago Pago , Fagatogo AS
Coats of arms of None.svg Flag of the Cook Islands.svg កោះឃុក Cook Islands (New Zealand) 240 ទំព័រគំរូ:UN Population 72.4 Avarua CK
Coats of arms of None.svg Flag of Rapa Nui, Chile.svg កោះអេសស្ទើរ Easter Island (Chile) 164 5,761 35.1 Hanga Roa CL
Coats of arms of None.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស French Polynesia French Polynesia (France) 4,167 ទំព័រគំរូ:UN Population 67.2 Papeete PF
Coats of arms of None.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Hawaii Hawaii (United States) 16,636 1,360,301 81.8 Honolulu US
Coats of arms of None.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Niue Niue (New Zealand) 260 ទំព័រគំរូ:UN Population 6.2 Alofi NU
Coats of arms of None.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Pitcairn Islands Pitcairn Islands (United Kingdom) 47 47 1 Adamstown PN
Coats of arms of None.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Samoa Samoa 2,944 ទំព័រគំរូ:UN Population 66.3 Apia WS
Badge of Tokelau.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tokelau Tokelau (New Zealand) 10 ទំព័រគំរូ:UN Population 128.2 Nukunonu TK
Coats of arms of None.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tonga Tonga 748 ទំព័រគំរូ:UN Population 143.2 Nukuʻalofa TO
Coats of arms of None.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Tuvalu Tuvalu 26 ទំព័រគំរូ:UN Population 426.8 Funafuti TV
Coats of arms of None.svg ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Wallis and Futuna Wallis and Futuna (France) 274 ទំព័រគំរូ:UN Population 43.4 Mata-Utu WF
Polynesia (total) 25,715 2,047,444 79.6
Total 8,919,530 Expression error: Unrecognized punctuation character "[", 5.1
Total minus mainland Australia 1,232,680 Expression error: Unrecognized punctuation character "[", 16.6

OFC is made up of 11 full member associations and 3 associate members.

Code Association National teams Founded FIFA
affiliation
OFC
affiliation
IOC
member
ASA ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ASA American Samoa[cm ១] (M, W) 1984 1998 1998 Yes
COK ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស COK Cook Islands[cm ២] (M, W) 1971 1994 1994 Yes
FIJ ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស FIJ Fiji (M, W) 1938 1964 1966 Yes
KIR ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស KIR Kiribati[cm ៣] (M, W) 1980 N/A 2007 Yes
NCL ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស NCL New Caledonia[cm ៤] (M, W) 1928 2004 2004 No
NZL នូវែលសេឡង់ New Zealand (M, W) 1891 1948 1966 Yes
NIU ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស NIU Niue[cm ២][cm ៣] (M, W) 1960 N/A 2006 No
PNG ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស PNG Papua New Guinea (M, W) 1962 1966 1966 Yes
SAM ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SAM Samoa (M, W) 1968 1986 1986 Yes
SOL ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស SOL Solomon Islands (M, W) 1979 1988 1988 Yes
TAH ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស តាហាទី Tahiti[cm ៤] (M, W) 1989 1990 1990 No
TGA ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TGA Tonga (M, W) 1965 1994 1994 Yes
TUV ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស TUV Tuvalu[cm ៣] (M, W) 1979 N/A 2006 Yes
VAN ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស VAN Vanuatu (M, W) 1934 1988 1988 Yes

Notes[កែប្រែ]

  1. Unincorporated territory of the United States
  2. ២,០ ២,១ Free associated state with New Zealand
  3. ៣,០ ៣,១ ៣,២ Associate member of the OFC, but not a FIFA member
  4. ៤,០ ៤,១ Collectivity of France
  1. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Australasia
  2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Melanesia