វាំងចន្ទន៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្រុងវាំងចន្ទន៍ ជាក្រុងខ្មែរនៅ សម័យអង្គរ។ ដែលបច្ចប្បន្នដែលមានទីតាំងនៅ ក្រុងវៀងចន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ(លាវ)។