វិគីទេសចរណ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Wikivoyage
The current Wikivoyage logo
Screenshot of the English Wikivoyage's new portal
Screenshot of the English Wikivoyage's portal
អាសយដ្ឋាន wikivoyage.org
ពាណិជ្ជកម្ម? No
ប្រភេទ​គេហទំព័រ Wiki
ការ​ចុះ​ឈ្មោះ Optional
ភាសា​ដែល​មាន 16 active editions (English, Chinese, Dutch, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)
អាជ្ញាបណ្ណ​មាតិកា CC-BY-SA 3.0
ម្ចាស់ Wikimedia Foundation (non-profit)
បាន​បង្កើត​ដោយ Wikivoyage e.V. association
បាន​ដាក់​ចេញ January 15, 2013
ចំណាត់​ថ្នាក់ Alexa negative increase 22,183 (December 2013)[១]

Wikivoyage is a free web-based travel guide for travel destinations and travel topics written by volunteer authors. The name is a portmanteau of the words "Wiki" (an Internet-based software system that allows change and extension of the text by any user) and "voyage", meaning travel, journey, or trip.


See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. "Wikivoyage.org Site Info". Alexa Internet. Retrieved December 1, 2013.

External links[កែប្រែ]