វិគីទេសចរណ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Wikivoyage
The current Wikivoyage logo
Screenshot of the English Wikivoyage's new portal
Screenshot of the English Wikivoyage's portal
អាសយដ្ឋានwikivoyage.org
ពាណិជ្ជកម្ម?No
ប្រភេទ​គេហទំព័រWiki
ការ​ចុះ​ឈ្មោះOptional
ភាសា​ដែល​មាន16 active editions (English, Chinese, Dutch, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)
អាជ្ញាបណ្ណ​មាតិកាCC-BY-SA 3.0
ម្ចាស់Wikimedia Foundation (non-profit)
បាន​បង្កើត​ដោយWikivoyage e.V. association
បាន​ដាក់​ចេញJanuary 15, 2013
ចំណាត់​ថ្នាក់ Alexanegative increase 22,183 (December 2013)[១]

Wikivoyage is a free web-based travel guide for travel destinations and travel topics written by volunteer authors. The name is a portmanteau of the words "Wiki" (an Internet-based software system that allows change and extension of the text by any user) and "voyage", meaning travel, journey, or trip.


See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

  1. Wikivoyage.org Site Info. Alexa Internet Retrieved on December 1, 2013.

External links[កែប្រែ]