វិជយេន្ទ្រលក្ឝ្មី

ពីវិគីភីឌា
ជយេន្ទ្រលក្ឝ្មី
រជ្ជកាលគ.ស ១០៨០-១១១៣
រាជ្យមុនហិរណ្យលក្ឝ្មី
រាជ្យបន្តមិនស្គាល់
ស្វាមី/មហេសីយុវរាជទី២ ជយវម៌្មទី៧ ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី២
សន្តតិវង្សមហិធរបុរ
សាសនាពុទ្ធសាសនា

ព្រះនាងវិជយេន្ទ្រលក្ឝ្មី រជ្ជកាល (១០៨០-១១១៣) ព្រះនាងត្រូវជាមហេសីរបស់ព្រះអនុជនៃ វ្រះបាទជយវម៌្មទី៧ គឺវ្រះបាទយុវរាជទី២ បន្ទាប់មកក្លាយជាមហេសីរបស់វ្រះអង្គ ក្រោយមកក្លាយជាមហេសីព្រះរៀមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាម ធរណីន្ទ្រវម៌្មទី២។ ព្រះនាងដូចជាមានបងប្រុសម្នាក់ជាមេទ័ពរបស់វ្រះបាទជយវម៌្មទី៧ ផងដែរ។

គោរម្យងារសំរាប់រាជ្យ
មុនដោយ
ហិរណ្យលក្ឝ្មី
ក្សត្រីនៃមហិធរបុរ
១០៨០–១១១៣
តដោយ
មិនស្គាល់