ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:រាជវង្សមហិធរបុរ

ពីវិគីភីឌា

រាជវង្សមហិធរបុរ គឺក្រុមរាជវង្សក្សត្របុរមួយ ដែលមានទីតាំងនៅមហិធរបុរ សូមបញ្ជាក់ដែលក្រុមរាជវង្សនេះគឺជាក្រុមរាជវង្សនៃមហាក្សត្រល្បីៗមួយចំនួននៅសម័យអង្គរ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "រាជវង្សមហិធរបុរ"

ទំព័រចំនួន១០ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ១០ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។