វិថីឧញ៉ា សន្ធរ ម៉ុក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិថីឧញ៉ា សន្ធរ ម៉ុក វិថីនេះគិតចាប់ពី មហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ ទៅដល់ វិថីសុធារស។ ពីលិចទៅកើត(ចរាចរណ៍ទ្វេទិស) ស្របនឹង វិថីបក្សីចាំក្រុង វិថី សេង ធួន វិថី១០០