វិឝ្ណុកុមារ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិឝ្ណុកុមាររជ្ជកាល (រាជេន្ទ្រវម៌្មទី២ និង ជយវម៌្មទី៦) ព្រាហ្មណ៍យជ្ញវរាហ កាលពីនៅ​ឆ្នាំ​ ៩៦៧ ចាប់​ផ្ដើម​សាង​ប្រាសាទ​បន្ទាយស្រី ត្រីភូវនមហេស្វរ ស្ថិត​ខាង​ជើង​ក្រុង​យសោធបុរ។ រាជគ្រូយជ្ញវរាហជារាជគ្រូព្រះបាទជយវម៌្មទី៦ ទ្រង់ក៏ជាព្រះនត្តានៃព្រះបាទហឝ៌វម៌្មទី២ និងព្រះនាងកម្ពុជរាជលក្ស្មីទី២។ ហើយព្រះអង្គមានព្រះអនុជមួយអង្គ ​ទ្រង់ព្រះនាម វិឝ្ណុ​កុមារ ជា​អ្នក​ជួយ​ការងារបន្ថែមក្នុងការសាងប្រាសាទ​។