សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ (អង់គ្លេស: $ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ មាន ១០ភូមិ÷

សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៥០៥០៤០១ ភូមិពាលញែក១ Peal Nheaek Muoy Village
១៥០៥០៤០២ ភូមិពាលញែក២ Peal Nheaek Pir Village
១៥០៥០៤០៣ ភូមិក្បាលហុង Kbal Hong Village
១៥០៥០៤០៤ ភូមិដង្គារ Dangkear Village
១៥០៥០៤០៥ ភូមិចំការចេកខាងជើង Chamkar Chek Khang Cheung Village
១៥០៥០៤០៦ ភូមិចំការចេកខាងត្បូង Chamkar Chek Khang Tboung Village
១៥០៥០៤០៧ ភូមិអូរស្ដៅ Ou Sdau Village
១៥០៥០៤០៨ ភូមិត្នោតទ្រេត Tnaot Tret Village
១៥០៥០៤០៩ ភូមិគក Kok Village
១៥០៥០៤១០ ភូមិរ៉ា Ra Village

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ផ្ទះព្រៃ

សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់ មាន ភូមិ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

សង្កាត់ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]