សង្កាត់សំរោង(ខណ្ឌព្រែកព្នៅ)

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់សំរោង(ខណ្ឌព្រែកព្នៅ) (អង់គ្លេស: Sangkeat Samraong) អតីតកាលដែនរដ្ឋបាលនេះស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្ដាល បច្ចុប្បន្នត្រូវបានកាត់យកទៅបង្កើតជា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ មាន ៤ភូមិ÷

សង្កាត់សំរោង(ខណ្ឌព្រែកព្នៅ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១២១១០៣១ ភូមិគ្រួស Kruos Village
១២១១០៣២ ភូមិសំរោងជើង Samraong Cheung Village
១២១១០៣៣ ភូមិសំរោងកណ្ដាល Samraong Kandal Village
១២១១០៣៤ ភូមិសំរោងត្បូង Samraong Tboung Village


ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់សំរោង(ខណ្ឌព្រែកព្នៅ)

សង្កាត់សំរោង(ខណ្ឌព្រែកព្នៅ) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ទន្លេសាប(ឃុំកំពង់អុស ស្រុកពញាឮ) ឃុំពញាពន់ ឃុំឈ្វាំង ឃុំជ្រៃលាស់ ស្រុកពញាឮ ឃុំព្រែកព្នៅ ស្រុកពញាឮ ឃុំព្រែកតាទែន ស្រុកពញាឮ