សង្កាត់ស្វាយរលំ

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ស្វាយរលំ ជាសង្កាត់នៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល។ ដែលពីអតីតកាលជា ឃុំស្វាយរលំ នៃ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល។ មាន ៤ភូមិ÷

សង្កាត់ស្វាយរលំ
កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08101301 លេខ១ Lekh Muoy
08101302 លេខ២ Lekh Pir
08101303 លេខ៣ Lekh Bei
08101304 លេខ៤ Lekh Buon
08101305 លេខ៥ Lekh Pram