ឃុំស្វាយរលំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំស្វាយរលំជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល។ ឃុំស្វាយរលំនេះមាន ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
08101301 លេខ១ Lekh Muoy
08101302 លេខ២ Lekh Pir
08101303 លេខ៣ Lekh Bei
08101304 លេខ៤ Lekh Buon
08101305 លេខ៥ Lekh Pram

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]