សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
German Reich

Deutsches Reich
១៩១៨–១៩៣៣[១][២][៣]
Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
ទង់
បាវចនា: Einigkeit und Recht und Freiheit
Unity and Justice and Freedom
បទភ្លេង: 
Das Lied der Deutschen
(Song of the Germans)
Weimar Republic 1930.svg
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៣០
Karte des Deutschen Reiches, Weimarer Republik-Drittes Reich 1919–1937.svg
German states in 1920s (Free State of Prussia with its provinces shown in blue)
ធានីវ៉ៃម៉ា, ក្រោយមក ប៊ែរឡាំង (de facto)
ភាសាទូទៅ Official:
ភាសាអាល្លឺម៉ង់
សាសនា
1925 census[៤]
64.1% Protestant (Lutheran, Reformed, United)
32.4% Roman Catholic
0.9% Jewish
2.6% Other
រដ្ឋាភិបាល១៩១៩–៣០ រដ្ឋសហព័ន្ធ
ពាក់កណ្តាលសភានិយមនិងពាក់កណ្តាលប្រធានាធិបតេយ្យនិយម
សាធារណរដ្ឋ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
១៩៣០–៣៣ De facto ផ្តាច់ការ
សាធារណរដ្ឋប្រកាន់យកប្រធានាធិបតេយ្យ
ប្រធានាធិបតេយ្យ 
▪ ១៩១៩–១៩២៥
Friedrich Ebert
▪ ១៩២៥–១៩៣៣
Paul von Hindenburg
អធិការបតី 
▪ ១៩១៩ (first)
Philipp Scheidemann
▪ ១៩៣៣ (last)
អាដុល ហ៊ីត្លែរ
នីតិបញ្ញត្តិReichstag
• ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ
Reichsrat
សម័យកាលប្រវត្តិសាស្រ្តInterwar period
▪ Established
៩ វិច្ឆកា ១៩១៨
▪ Government by decree begins
២៩ មីនា ១៩៣០[៥]
▪ Hitler appointed Chancellor
៣០ មករា ១៩៣៣
២៧ កុម្ភៈ ១៩៣៣
២៣ មីនា ១៩៣៣[១][២][៣]
ផ្ទៃដី
1925[៦]៤៦៨៧៨៧ គ.ម (១៨១០០០ ម៉ាយ ក.)
ប្រជាជន
▪ 1925[៦]
62,411,000
រូបិយបណ្ណ
Preceded by
Succeeded by
ចក្រភព អាល្លឺម៉ង់
Nazi Germany

សាធារណរដ្ឋវ៉ៃម៉ា (ភាសាអាល្លឺម៉ង់: Weimarer Republik) គឺជាឈ្មោះរបបមិនច្បាស់លាស់មួយ(មិនជាផ្លូវការ)របស់រដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ពីឆ្នាំ១៩១៨-១៩៣៣។ ឈ្មោះនៃរបបសាធារណរដ្ឋមួយនេះ(វ៉ៃម៉ា-ភាសាអង់គ្លេស: Weimar) គឺកើតចេញមកពីទីក្រុងវ៉ៃម៉ា, ដែលជាកន្លែងដែលទទួលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងគេ។ ឈ្មោះដែលយកជាផ្លូវការគឺ Deutsches Reich (អង់គ្លេស: German Reich) ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ១៨៧១មកម្លេះ។ ទោះជាឈ្មោះនេះអាចប្រែមកថា 'ចក្រភពអាល្លឺម៉ង់'មែន, ក៏ប៉ុន្តែពាក្យថា Reich ដែលយើងប្រើនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺចង់សំដៅទៅលើពាក្យថា realm (ភាសាខ្មែរ:ព្រះរាជាណាចក្រ ឫរដ្ឋប្រទេសណាមួយ), បើនិយាយតាមពួកអាល្លឺម៉ង់ ពាក្យមួយនេះគឺមិនមានអត្តន័យអ្វីជាប់ទាក់ទងនឹងប្រទេសកាន់របររាជានិយមនោះទេ។ ជាភាសាអង់គ្លេស ឫភាសាខ្មែរ យើងតែងហៅរដ្ឋមួយនេះថា ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ (Germany)។ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋយ៉ាងជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ១៩១៨ បន្ទាប់ពី កៃសឺ វាលហេម ទីពីរ បានដាក់រាជបោះបង់រាជបល្លាំងអាល្លឺម៉ង់និងព្រុសចោលហើយនិងបាត់បង់នូវកិច្ចព្រមព្រាងអះអាងថាបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់វាលហេមដែលត្រូវក្លាយជាស្តេចអង្គបន្ត។

....


  1. "The Reichstag Fire and the Enabling Act of March 23, 1933 | Britannica Blog" blogs.britannica.com (អង់គ្លេស) ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2017-03-30
  2. (www.dw.com), Deutsche Welle "The law that 'enabled' Hitler's dictatorship | Germany | DW.COM 23 March 2013" DW.COM (អង់គ្លេស) ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 2017-03-30
  3. Mason, K.J. Republic to Reich: A History of Germany 1918–1945 McGraw-Hill
  4. Volume 6. Weimar Germany, 1918/19–1933 Population by Religious Denomination (1910–1939) Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch, Volume III, Materialien zur Statistik des Deutschen Reiches 1914–1945, edited by Dietmar Petzina, Werner Abelshauser, and Anselm Faust. Munich: Verlag C.H. Beck, 1978, p. 31. Translation: Fred Reuss.
  5. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named ThomasAdam
  6. "Das Deutsche Reich im Überblick" Wahlen in der Weimarer Republik ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 26 April 2007