សីលាបាភ្នំ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ថៃ ស៊ីណាគឺជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់នៃទំព័រវីគីភីឌាខ្មែរ ចុចទីនេះដើម្បីទៅកាន់ទំព័រ របស់គាត់ អ្នកប្រើប្រាស់:ថៃ ស៊ីណាkep


អំពី
ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន
សញ្ជាតិ : ខ្មែរ
ភេទ : [[ប្រុស] Male.svg
ថ្ងៃកំណើត : ២៩ ធ្ន ឆ្នាំ ១៩៩៧
សិស្ស :
​ជាសីស្ស សាលាដុនបូស្កូខេត្ដកែប
ភាសា:
គេហទំព័រ :
ព័ត៌មានវិទ្យាសាលា ដុន បូស្កូកែប