សុក្រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសុក្រគឹជាថ្ងៃទី៦ ថ្ងៃសុក្រ ភាសាខ្មែរមានន័យថា សេចក្តីសប្បាយ។

ភាសា ឈ្មោះ មានន័យ
ភាសាអេស្បាញ
ភាសាកាតាឡាន
ភាសាបារាំង
ភាសាកាយិគួ
ភាសាអ៊ីតាលី
ភាសាឡាតាំង
viernes
divendres
vendredi
venerdi
venres
ថ្ងៃអាទិទេពវេនូស
ភាសាអង់គ្លេស Friday ថ្ងៃអាទិទេពផ្រយ៉ា(Freyja)
ភាសាជប៉ុន 金曜日(kin'yôbi) ថ្ងៃលាហធាតុ
ភាសាព័រទុយហ្កាល sexta-feira ថ្ងៃទី៦
ភាសាចិន ថ្ងៃ
ភាសាខេចូអា ch'askachaw ថ្ងៃរបស់ផ្កាយប្រាះគ្រោះ
ភាសាអាឡឹម៉ង់ fredag ថ្ងៃ អាទិទេពផ្រយ៉ា
ភាសាអេអូសេខរ៉ា ostirala ថ្ងៃរបស់ជំរុំអូរស៊ី
ភាសារុស្ស៊ី pyatnitsa ថ្ងៃទី៥

ទំព័រគំរូ:ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍

ផ្នែក:ថ្ងៃ