ភាសាឡាតាំង

ពីវិគីភីឌា
ភាសាឡាតាំង
Lingua latīna
Latin inscription, in the Colosseum
ការបញ្ចេញសំឡេងទំព័រគំរូ:IPA-la
ដើមកំណើតនៅ
ជាតិពន្ធុ​
​(ជនជាតិ)
Latins
EraVulgar Latin developed into Romance languages, 6th to 9th centuries; the formal language continued as the scholarly lingua franca of Catholic countries medieval Europe and as the liturgical language of the Catholic Church.
Indo-European
Latin alphabet 
ស្ថានភាពផ្លូវការ
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង
គ្រប់គ្រងដោយ
កូដភាសា
ISO 639-1la
ISO 639-2lat
ISO 639-3lat
ហ្គ្រតតូឡកlati1261
Linguasphere51-AAB-a
Map indicating the greatest extent of the Roman Empire (c. 117 AD) and the area governed by Latin speakers (dark red). Many languages other than Latin were spoken within the empire.
Range of the Romance languages, the modern descendants of Latin, in Europe.
អត្ថបទនេះមាននិមិត្តសញ្ញាសូរសព្ទ IPA ដោយគ្មានការគាំទ្រការបកប្រែត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចឃើញសញ្ញាសួរ ប្រអប់ ឬនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀតជំនួសឱ្យតួអក្សរយូនីកូដ សម្រាប់ការណែនាំណែនាំអំពីនិមិត្តសញ្ញា IPA សូមមើល ជំនួយ:IPA

ភាសាឡាតាំងគឺជាភាសាចាស់ដែលអ្នករ៉ូមាំងប្រើសម្រាប់ការទាក់ទង ដែលគ្មានអ្នកនិយាយក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយ។ ប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សជាច្រើននាក់ដែលសិក្សាភាសាឡាតាំងនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យបែបអង់គ្លេស (English Grammar school)

ព្រះសហគមន៍កាតូលិក (Catholic Church) នៅតែប្រើភាសាឡាតាំងជាភាសាផ្លូវការ

ពាក្យបែបវិទ្យាសាស្រ្តជាច្រើនពាក្យ គឺជាពាក្យដែលជាភាសាឡាតាំងឬបង្កើតឡើងពីភាសាឡាតាំង. ភាសាជាច្រើនដែលមានការប្រើនៅបច្ចុប្បន្ន បានអភិវឌ្ឍពីភាសាឡាតាំង ដោយហៅក្រុមភាសានេះថា ក្រុមភាសារ៉ូម៉ាន់ (អង់គ្លេស: Romance languages) ភាសាសំខាន់នៅក្នុងក្រុមភាសានេះមាន៖ ភាសាបារាំង (French), ភាសារ៉ូម៉ានី (Romanian), ភាសាអ៊ីតាលី (Italian), ភាសាព័រទុយហ្គាល់ (Portuguese) និងភាសាអេស្ប៉ាញ់ (Spanish)។ ភាគច្រើននៃ ភាសាក្រុមឥណ្ឌូ-អឺរ៉ុប មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាសាឡាតាំងមួយចំនួន។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. "Schools". Britannica (1911 ed.).