Jump to content

អង្គការអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង

ពីវិគីភីឌា
ក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំង
ទង់​ជាតិ​ក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំង
ទីបញ្ជាការ ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង
ភាសាផ្លូវការ​ បារាំង
សមាជិកភាព សមជិក ៥៦​ រដ្ឋ
សមាគមន៍៣រួមគ្នា
អ្នកអង្កេត១៤
អ្នកដឹកនាំ​"


ការប្រតិបត្តិការណ៍

លោក អាប់ឌូ ឌីអោហ្វ
ចាត់តាំងឡើង​ ១៩៧០

ក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំង គឺជាអង្គការអន្តរជាតិនៃនយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសបារាំង​​ ដូចជា ភាសាដើមនៃប្រពៃណីវប្បធម៌ នៅត្រង់មាត្រានៃសេចក្តីសំខាន់នៃប្រជាជន​ដែលជាតិក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំង (និយាយភាសាបារាំង) ដែលមានកំនត់សំគាល់បញ្ចូលគ្នាជាភាសាបារាំង រឺវប្បធម៌បារាំង​ ។ការដែលបានដឹងដូច ជាអង្គការអន្តរជាតិនៃនយោបាយរបស់បារាំង (OIF) Ocean Iron fertilization អង្កការនេះមានសមជិក ៥៦ទាំងរដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលសមាគមន៍៣ ហើយនិង អ្នកអង្កេត១៤ ។​ក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំងគឺផ្តោតទៅលើអ្វីដែលពិសេស នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីរួបរួមជាសហគមន៍ នៃប្រជាជនដែលនិយាយភាសាបារាំង រួមទាំងបណ្តាញអង្កការគាំទ្រ រដ្ឋនិងឯកជនជាពិសេសចូលរួមរិតចំណងក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំង។ នៅក្នុងនិតិភាពមួយនៃសមាជិករដ្ឋ មិន មែនភាសាកំណើតមុនគេនោះទេ ។ តំរូវការតំបូងសំរាប់ទទួលសមជិកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសា បារាំងគឺមិនមែនដឺក្រេនៃការប្រើភាសាបារាំង នៅក្នុងសមាជិកប្រទេសទេ ប៉ុន្តែវត្តមានទូរទៅ នៃវប្បធម៌ និង ភាសា បារាំងនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណនៃសមាជិកប្រទេស ។ ជាធម្មតា ដើមដំបូងគឺមហិច្ចតាអនានិគមន៍របស់បារាំង ជាមួយ ប្រវត្តសាស្រ្តជាតិនៅក្នុងប្រទេសដ៏ទៃ។អ្នកភូមិសាស្ត្របារាំង លោក អូនណេស៊ីប រីខ្លាស​ ជាបងប្រុស លោក​អេលីសេ រីខ្លាស ជាអ្នកបង្កើតពាក្យ ក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ​ ១៨៨០ ផ្តោតទៅ លើសមាគមន៍នៃប្រជាជននិងប្រទេសដែលប្រើភាសាបារាំង ។ ក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំង បានធ្វើជាតំណាងក្នុងពេលលើកទីពីរដោយលោក លីប៉ូល ស៊ីដាស៊ាងហ័រចលនា នីគ្រីតធូត បានដួលរលំ ហើយរលឹកវិញ្ញាណឡើងវិញនៅឆ្នាំ ១៩៦២ ដែលចាត់ទុកមនុស្សនិយម ។អង្កការដែលទំ នើបបង្កើតបង្កើតនៅឆ្នាំ ១៩៧០។ បាវចនារបស់វាគឺ សមភាព សេរីភាព ភាតរភាព។ការចាប់ផ្តើមនិយាយភាសាបារាំងតំបូង នៅក្លិបតូចមួយនៅប្រទេសខាងជើង នៃក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំងបានធ្វើសមយុទ្ធ ដើម្បីចូលរួមជាមែកធាងអង្កការ សហប្រត្តិបត្តិការណ៍ យ៉ាងច្រើនជាមួយសមាជិករដ្ឋនៅក្នុង វិស័យ វប្បធម៌ វិទ្យាសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ច យុត្តិធម៌ និងសន្តិភាព ។ Organisation internationale de la Francophonie

ទង់ជាតិនៅសភា កាណាដា នៅរដ្ឋអូតាវា

សាសនទូត[កែប្រែ]

ស្ថានទូតរបស់ក្រុមអន្តរជាតិប្រើភាសាបារាំងដែលជួយផ្តល់ជាវិភាគទានដល់អង្កការនោះ។ហើយថ្មីៗនេះអាគារ នោះត្រូវបានបោះបង់ចោលនោក្នុងតំបន់អាំងតង់ណែន ណារីវ៉ូ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ ២០០៥ ។ការទទួល យកនោះត្រូវបានគេចាប់ផ្តើមធ្វើនៅតំបន់ អ៊ូអាហ្កាឌូហ្កូ ហើយនិងតំបន់ប៊ូគីណាហ្វាសូ នៅថ្ងៃទី ២៦-២៧ខែវិច្ចិ ការឆ្នាំ២០០៤ដែលសបញ្ជាក់អោយឃើញពីការឈប់ទទួលយក នូវទំរង់បែបបទការងារសំរាប់អំឡុងពេលឆ្នាំ ២០០៤​ដល់ឆ្នាំ២០១៤។

ភាសាបារាំង វប្បធម៌បារាំង និង វិទ្យាផ្សេងៗទៀត[កែប្រែ]