អាគីតា (អសង្ស័យកម្ម)

ពីវិគីភីឌា

អាគីតា(秋田) គឺជាឈ្មោះជាភាសាជប៉ុន។ វាប្រហែលជាសំដៅលើ

ទីកន្លែង[កែប្រែ]

ឈ្មោះមនុស្ស[កែប្រែ]

ផ្សេងៗទៀត[កែប្រែ]