អាំងតេក្រាលប្តូរអថេរ

ពីវិគីភីឌា

ក្នុងគណិតវិទ្យា ការ​ប្តូរ​អថេរ​គឺ​ជាវិធីសាស្រ្តជំនួស​អញ្ញត្តិ​ឬ​អនុគមន៍មួយដោយអញ្ញតិ្តមួយ ឬ អនុគមន៍មួយផ្សេងទៀត។ វា​ជា​វិធីសាស្រ្ត​ដ៏​ចំបង​ក្នុង​គណនា​អាំងតេក្រាល

ក្បួន[កែប្រែ]

នេះជាក្បួនគណនាអាំងតេក្រាលដោយ​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ទ្រឹស្តីបទដេរីវេនៃអនុគមន៍បណ្តាក់ (ឬហៅថាក្បួនឆេន, Chain Rule) ។ គេមានពីរអនុគមន៍ដេរីវេ និងតាមនិយមន័យអាំងតេក្រាល

គេបាន

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

គណនាអាំងតេក្រាល

ដោយការប្តូរអថេរ ហេតុនេះ ប្រែប្រួលលើចន្លោះ និង គេបាន ប្រែប្រួលលើចន្លោះ និង

ទ្រឹស្តីបទ[កែប្រែ]

ពំនោលទ្រឹស្តីបទ[កែប្រែ]

គេមាន ជាអនុគមន៍ជាប់ និង ជាអនុគមន៍នៃថ្នាក់ (អាចនិយាមបានថាជាអនុគមន៍មានដេរីវេ និង ដេរីវេរបស់វាជាអនុគមន៍ជាប់) នៅលើចន្លោះ នោះគេបានរូបភាពវាជាប់នៅលើដែនកំនត់នៃ ។ ហេតុនេះ

សំរាយបញ្ជាក់[កែប្រែ]

គេមាន ជាអនុគមន៍ជាប់ និងមានព្រីមីទីវ លើដែនកំនត់ ។ អនុគមន៍ ជាអនុគមន៍មានដេរីវេ​ ដែលជាបណ្តាក់នៃពីរអនុគមន៍ គេបាន

ដែល

វិធីសាស្ត្រប្តូរអថេរចំពោះអនុគមន៍អសនិទាន[កែប្រែ]

ដើម្បីគណនា

ដែល ជាអនុគមន៍អសនិទាននៃពីរអថេរ។ n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ និង a, b, c, d ជាចំនួនពិតគេអោយ។ គេតាង

ករណីអាំងតេក្រាលច្រើនជាន់[កែប្រែ]

គេមាន f ជាអនុគមន៍ច្រើនអថេរ ម្យ៉ាងវិញទៀតការប្តូរអថេរនៃដែនកំនត់អាំងតេក្រាល គេប្រើយ៉ាកូបីនៃបំលែងឡាប្លាសនៃ ។ យ៉ាកូបី​គឺជា​ដេទែមីណង់​នៃ​ម៉ាទ្រីសយ៉ាកូបី​។ គេអោយរូបមន្តអិចផ្លីស៊ីត (explicit) នៃការប្តូរអថេរ គេបាន