អំបូរភាសាអូស្ត្រូណេស៊ី

ពីវិគីភីឌា
អូស្ត្រូណេស៊ី
ការចែកចាយភូមិសាស្ត្រទៀបកោះម៉ាឡេ
អាស៊ីអាគ្នេយ៍សមុទ្រ
ម៉ាដាហ្គាស្ការ
តំបន់ខ្លះនៃអាសុីអាគ្នេយ៍ដីគោក
អូសេអានី
កោះអ៊ីស្ទើរ
តៃវ៉ាន់
ហៃណាំ
ចំណាត់ថ្នាក់ភាសាវិទ្យាអំបូរភាសាចម្បងមួយនៃពិភពលោក
ភាសាដើមប្រូតូ-អូស្ត្រូណេស៊ី
ផ្នែករង
ISO 639-2 / 5map
Glottologaust1307
ភាសាអំបូរអូស្ត្រូណេស៊ី

អំបូរភាសាអូស្ត្រូណេស៊ី គឺជា​អំបូរភាសាមួយដ៏ធំដែលត្រូវបាននិយាយពាសពេញអាស៊ីអាគ្នេយ៍សមុទ្រ ម៉ាដាហ្គាស្ការ កោះមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក និងតៃវ៉ាន់ (ដោយជនជាតិដើមភាគតិចតៃវ៉ាន់)។