អ្នកប្រើប្រាស់:ពេជ សុភ័ក្រ

ពីវិគីភីឌា

ឈ្មោះ៖ ពេជ សុភ័ក្រ អាយុ២០ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យ។ ខ្ញុំចូលជួយបកប្រែភាសាអង់គ្លេសជាភាសាខ្មែរវិញ។

ខ្ញុំចូលចិត្តបកប្រែ។ ខ្ញុំចង់ជួយផ្សព្វផ្សាយភាសាខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោក។
ប្រអប់ជំនាញភាសា
km អ្នកប្រើប្រាស់នេះជាជនជាតិ ខ្មែរ
en-4 This user speaks English at a near-native level.