អ្នកប្រើប្រាស់:Hi5dn~kmwiki

ពីវិគីភីឌា
Wikipedia:Babel
th ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาแม่.
km-1 អ្នកប្រើប្រាស់នេះជួយផ្តល់បាន ភាសាខ្មែរដោយថ្នាក់ទាប
ទំព័រគំរូ:User lo-4
ស្វែងរកភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់

​សួស្ដី! ​ខ្មុំឈ្មោះ hi5dn ខណះខេះ ខ្មុំនឹងតាត់រៅសារានុករ្ម​​​ ភាសាខ្មែរ​​ តើអ្នកសាមារតធើ្វបាន​បាឌ​​ ហៅ​​បែ្ងកនោះ hello!me the name hi5dn at present I will think to do uncyclopedia Cambodian language you have can to do it , by emphasize give it funny สวัสดี ผมชื่อhi5dn ตอนนี้ผมจะทำไร้สาระนุกรมภาษาเขมรพอดี คุณสามารถทำได้ โดยเน้นให้มีนตลกนะครับ--Hi5dn ១២:២២, ២២ ខែមិថុនា ២០០៨ (UTC)(th:19:23) រៅសារានុករ្ម​​​ (uncyclopedia) ភាសាខ្មែរ​​