អ្នកប្រើប្រាស់:Yosri

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

I'm from http://ms.wikipedia.org

More about me at :

http://ms.wikipedia.org/wiki/Pengguna:Yosri
Babel:
km-0 អ្នកប្រើប្រាស់នេះ មិនចេះនិយាយ ភាសាខ្មែរទេ ។