អ្នកម្នាងទេវី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទេវី
អ្នកម្នាង
រជ្ជកាលគ.ស ១៤១៧-? រឺ ១៣៨០-១៤២៧
ស្វាមី/មហេសីស្រីសុរិយោពណ៌ទី២
បុត្រព្រះនរាយណ៍រាជា
ព្រះនាមពេញ
វង្សអង្គជ័យ
សន្តតិវង្សទេវវង្សអស្ចារ្យ
ប្រសូតមហានគរ

អ្នកម្នាងទេវី អ្នកម្នាងជាស្នំរបស់ ព្រះបាទសម្ដេច ព្រះបរមរាជាពញាយ៉ាត រាជាធិរាជ មានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមនរាយណ៍រាជា