ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OHCHR logo.png
ប្រភេទ ទីភ្នាក់ងារ
អក្សរកាត់ OHCHR
ប្រធាន Navanethem Pillay, ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
ស្ថានភាព សកម្ម
បង្កើតឡើង ២០ ធ្នូ ១៩៩៣
គេហទំព័រ http://www.ohchr.org


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

  • Ramcharan, Bertrand G. (2004)។ "The United Nations High Commissioner for Human Rights – The Challenges of International Protection"។ International Studies in Human Rights (Kluwer Publishers) 71 
  • Hobbins, A.J. (2001)។ "Humphrey and the High Commissioner: the Genesis of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights"។ Journal of the History of International Law (III): 38–74។ 
  • de Zayas, Alfred (2002)។ "Human Rights, United Nations High Commissioner for"។ ជា Helmut Volger។ Concise Encyclopedia of the United Nations។ Kluwer។ ទំ. 217–223។ 
  • de Zayas, Alfred (2000)។ "United Nations High Commissioner for Human Rights"។ ជា Rudolf Bernhardt។ Encyclopaedia of Public International LawIV។ Amsterdam: Elsevier។ ទំ. 1129–1132។ 

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:World government ទំព័រគំរូ:International human rights organizations