ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OHCHR logo.png
ប្រភេទ ទីភ្នាក់ងារ
អក្សរកាត់ OHCHR
ប្រធាន Navanethem Pillay, High Commissioner for Human Rights
ស្ថានភាព Active
បង្កើតឡើង ២០ ធ្នូ ១៩៩៣
គេហទំព័រ http://www.ohchr.org


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

  • Ramcharan, Bertrand G. (2004)។ "The United Nations High Commissioner for Human Rights – The Challenges of International Protection"។ International Studies in Human Rights (Kluwer Publishers) 71 
  • Hobbins, A.J. (2001)។ "Humphrey and the High Commissioner: the Genesis of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights"។ Journal of the History of International Law (III): 38–74។ 
  • de Zayas, Alfred (2002)។ "Human Rights, United Nations High Commissioner for"។ ជា Helmut Volger។ Concise Encyclopedia of the United Nations។ Kluwer។ ទំ. 217–223។ 
  • de Zayas, Alfred (2000)។ "United Nations High Commissioner for Human Rights"។ ជា Rudolf Bernhardt។ Encyclopaedia of Public International LawIV។ Amsterdam: Elsevier។ ទំ. 1129–1132។ 

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:World government ទំព័រគំរូ:International human rights organizations