ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OHCHR logo.png
ប្រភេទទីភ្នាក់ងារ
អក្សរកាត់OHCHR
ប្រធានNavanethem Pillay, ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
ស្ថានភាពសកម្ម
បង្កើតឡើង២០ ធ្នូ ១៩៩៣
គេហទំព័រhttp://www.ohchr.org


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

អានបន្ថែម[កែប្រែ]

  • Ramcharan, Bertrand G. (2004) "The United Nations High Commissioner for Human Rights – The Challenges of International Protection" International Studies in Human Rights Kluwer Publishers 71
  • Hobbins, A.J. (2001) "Humphrey and the High Commissioner: the Genesis of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights" Journal of the History of International Law (III): 38–74
  • de Zayas, Alfred (2002) "Human Rights, United Nations High Commissioner for" in Helmut Volger (ed.) Concise Encyclopedia of the United Nations Kluwer pp. 217–223
  • de Zayas, Alfred (2000) "United Nations High Commissioner for Human Rights" in Rudolf Bernhardt (ed.) Encyclopaedia of Public International Law IV Amsterdam: Elsevier pp. 1129–1132

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:World government ទំព័រគំរូ:International human rights organizations