២ (លេខ)

ពីវិគីភីឌា

២ (ពីរ: two) ជា ចំនួនគត់ធម្មជាតិ បន្ទាប់ពី និង នៅពីមុខ ។ ២ ជាចំនួនគូ

វត្ថុដែលមាន ២[កែប្រែ]

មនុស្ស ឬ សត្វពួកខ្លះ[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ[កែប្រែ]

គណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

  • គ្រប់ចំនួនរ៉ឺឡាទីបទាំងអស់ ចែកដាច់នឹង ២ លុះត្រា លេខនោះនៅខាងចុងមាន 0, 2, 4, 6, 8 (ជាចំនួនគូ
  • ២ ជា ចំនួនបឋម ដំបូងបំផុត និង ជាចំនួនគូតែ១ គត់។