១ (លេខ)

ពីវិគីភីឌា

១ (មួយ) ជា ចំនួនគត់ធម្មជាតិ បន្ទាប់ពី និង នៅមុខ លេខរ៉ូម៉ាងគឺ I

វត្ថុមានតែ ១[កែប្រែ]

មនុស្ស ឬ សត្វពួកខ្លះ[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ[កែប្រែ]

សាសនាយេស៊ូគ្រិស្ត[កែប្រែ]

គណិតវិទ្យា[កែប្រែ]

ទូទៅ[កែប្រែ]

(a ≠ 0)

លក្ខណៈពិសេស[កែប្រែ]

  • គ្មាន ​ ទេ ព្រោះ ជានិច្ច។ (សូមមើល អនុគមន៍លោការីត ផង)
  • តាមរូបមន្ត មិនពិតចំពោះ n = 9 ទេ ព្រោះ នេះមានន័យថា 0.999999999999... = 1
  • 1 អាចជា ចំនួនបឋម និង ចំនួនមិនបឋម ផង ព្រោះ 1 ចែកដាច់តែ 1 ប៉ុណ្ណោះ។