៧ កក្កដា

ពីវិគីភីឌា

៧ កក្កដា ជា​ថ្ងៃ​ទី​១៨៨​ថ្ងៃ​ ​គិត​តាម​ប្រក្រតិទិន​ក្រិច ឬ​១៨៩​ថ្ងៃ​ប្រសិន​បើ​ប៉ះ​ចំ​ឆ្នាំ​បន្ថែម​ថ្ងៃ ។

ព្រឹត្តិការណ៍[កែប្រែ]

កំណើត[កែប្រែ]

មរណៈ[កែប្រែ]

ថ្ងៃ​បុណ្យ ឬ​ពិធី​ផ្សេង​ៗ[កែប្រែ]

ភ្ជាប់​ទៅ​​ក្រៅ[កែប្រែ]